22 Tachwedd 2021, 4:32 y.h.

Manylion y Datganiad

Nodweddion newydd:

  • Mae defnyddwyr yn cael ychwanegu diweddbwyntiau WFS at eu heitemau catolog.

I gopïo dolen diweddbwynt WFS, ewch i dudalen y catalog i weld haen neu grŵp haenau, ac o dan diweddbwyntiau OWS, dewiswch y ddolen diweddbwynt Copïo WFS. Gallwch wedyn ddefnyddio’r ddolen hon yn y feddalwedd GIS rydych wedi’i dewis.

  • Mae defnyddwyr nawr yn cael ychwanegu data at MapDataCymru

I ychwanegu dogfen at MapdataCymru, mewngofnodwch gan ddefnyddio’ch cyfrif Porth Llywodraeth. Dewiswch y gwymplen Proffiliau a dewis Creu Dogfen. Rhowch deitl i’ch dogfen, a nodwch URL y ddogfen.  Dewiswch ganiatâd y ddogfen o’r Caniatadau.  Yna cliciwch y botwm Creu Dogfen.

  • Mae gan ddefnyddwyr yr opsiwn nawr i ddangos neu guddio eitemau o’r catalog data.

I guddio eitem o’r catalog data, ewch i dudalen gatalog yr eitem, dewiswch Golygu Haen, Golygu Metadata a gwiriwch y maes Cuddio o’r Catalog.

Gwelliannau:

  • Defnyddir bellach widjet golygu HTML yn lle mewnbynnu testun

Mae’n haws nawr fformatio testun gan fod widjet golygu HTML wedi’i ychwanegu at y labeli testun.

Trwsiadau:

  • Mae modd ychwanegu haenau bellach ar y tabl priodweddau trwy’r catalog mapiau pan fydd haenau eraill eisoes ar y map
  • Mae’r amser ar gyfer arbed mapiau newydd wedi’i estyn i 30 eiliad er mwyn ichi allu arbed mapiau sydd â mwy o haenau.
  • Mae gwerthoedd alias wedi’u hadfer ar dablau priodoli ar gyfer setiau data
  • Mae’r BoundingBox bellach yn gweithio wrth ddewis hidlydd ar y Syllwr Map
  • Mae PDFs mapiau bellach yn dangos y raddfa gywir
  • Mae’r dolenni lawrlwytho sydd wedi’u torri wedi’u tynnu o’r catalog data.