Thumbnail
Gwarchodfeydd Biosfferig
Resource ID
1e202d6e-a87a-459d-8b1a-ad6fb182c908
Teitl
Gwarchodfeydd Biosfferig
Dyddiad
Tach. 28, 2022, canol nos, Publication Date
Crynodeb
Mae'r set ddata ofodol hon yn crynhoi ffiniau'r Gwarchodfeydd Biosfferig yng Nghymru. Mae Gwarchodfa Biosfferig yn ddynodiad gan UNESCO ar sail enwebiadau gan fwy na 110 o wledydd. Dewisir y safleoedd er mwyn gwarchod enghreifftiau o ardaloedd sy'n nodweddiadol o ardaloedd naturiol y byd. Rhaid iddynt fod yn ardaloedd lle mae pobl yn rhan bwysig o fywyd bob dydd hefyd. Mae'r biosffer yn newid yn gyflym dan ddylanwad gweithgaredd dynol, felly maen holl bwysig deall sut i ddiwallu'r anghenion dynol hyn tra'n gwarchod prosesau naturiol a bywyd gwyllt yr ardal yr un pryd. Datganiad priodoli Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans  AC0000849444. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.
Rhifyn
--
Responsible
superuser
Pwynt cyswllt
User
superuser@email.com
Pwrpas
--
Pa mor aml maen nhw'n cael eu diweddaru
None
Math
not filled
Cyfyngiadau
None
License
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus
Iaith
en
Ei hyd o ran amser
Start
--
End
--
Gwybodaeth ategol
Ansawdd y data
--
Maint
  • x0: 246075.367
  • x1: 296103.903
  • y0: 279359.903
  • y1: 323620.304
Spatial Reference System Identifier
EPSG:27700
Geiriau allweddol
no keywords
Categori
Amgylchedd
Rhanbarthau
Global