Thumbnail
Allyriadau Mawndiroedd Cymru
Resource ID
93564dca-a466-11ec-b820-2aaacbd7728e
Teitl
Allyriadau Mawndiroedd Cymru
Dyddiad
4 Ebrill 2022, canol nos, Publication Date
Crynodeb
Mae cyfres fapiau Mawndiroedd Cymru yn darparu dosbarthiad wedi'i ddiweddaru o Fawndiroedd Cymru (hyd at 2022) yn seiliedig ar ffynonellau tystiolaeth cyfredol. Crëwyd yr haenau data ar grid 50m lle mae presenoldeb a thrwch mawn yn cael eu tynnu o amrywiaeth o ffynonellau ar gyfer pob cell grid 50m ar draws Cymru. Mae sgôr tystiolaeth mawndir yn diffinio lefel yr hyder ym mhresenoldeb mawn mewn unrhyw gell grid benodol, gyda'r celloedd hynny sy'n sgorio mwy na 2 ar y raddfa hon o 1-10, wedi'u cynnwys ar fap dosbarthiad mawn ‘Mawndiroedd Cymru’. Mae'r set ddata hon yn dangos yr Allyriadau CO2 ar draws ardal Mawndiroedd Cymru. Fe’i cyfrifwyd o'r categorïau Cyflwr Cynefin Eang. Rhoddir allyriadau mewn t ha-1 yr-1 a chyfrifir cyfanswm yr allyriadau yn ôl cell mewn t yr-1 gan ddefnyddio ardal y gell. Cyflwynir manylion llawn y ffynonellau data a ddefnyddir i adeiladu'r map hwn yn ogystal â'r methodolegau a ddefnyddir i ddiffinio lefel y dystiolaeth ar gyfer presenoldeb mawn a tharddiad y sgôr tystiolaeth mawn yn ogystal ag amcangyfrifon o drwch mawn (dyfnder), amcangyfrifon stoc carbon ac allyriadau nwyon tŷ gwydr yn adroddiad methodoleg fapio Mawndiroedd Cymru.
Rhifyn
1
Responsible
sion.peter.williams
Pwynt cyswllt
williams
sion.williams@gov.wales
Pwrpas
Er mwyn targedu a monitro gwaith adfer mawndir yn effeithiol, mae angen gwaelodlin o arwynebedd mawndiroedd. Mae map Allrydiadau Mawndiroedd Cymru yn cynrychioli casgliad o fynonellau data presennol sydd wedi mapio ardaloedd o fawndir yng Nghymu, a’n amgangyfrif allrydiadau nwyon tŷ gwydr. 
Pa mor aml maen nhw'n cael eu diweddaru
None
Math
vector
Cyfyngiadau
Cyfyngiadau Eraill
© Hawlfraint y Goron. Mapio sy'n deillio o ddata priddoedd © Prifysgol Cranfield (NSRI) ac ar gyfer Rheolwr Llyfrfa Ei Mawrhydi 2022 © Hawlfraint y Goron 2022. Yn cynnwys data OS © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2022. Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Yn cynnwys data o BGS © UKRI. Cedwir pob hawl.
License
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus
Iaith
en
Ei hyd o ran amser
Start
--
End
--
Gwybodaeth ategol
Emission factors as listed in Evans et al., (2017) were assigned to each broad habitat category for carbon dioxide (CO2) and methane (CH4) as well as an overall emissions estimate (t CO2-e ha-1 yr-1), based on IPCC AR4 100-year global warming potentials and including N2O and fluvial carbon flux estimates (Table 13).  Each 50m cell was assigned the broad habitat condition class from chosen by maximum area. The emission factor by ha was assigned to each cell based on this broad class and then the total GHG emissions (t yr-1) calculated by multiplying the area of the cell in m2 multiplied by 0.0001 to convert to hectares.
Ansawdd y data
Cyflwynir manylion llawn y ffynonellau data a ddefnyddir i adeiladu'r map hwn yn ogystal â'r methodolegau a ddefnyddir i ddiffinio lefel y dystiolaeth ar gyfer presenoldeb mawn a tharddiad y sgôr tystiolaeth mawn yn ogystal ag amcangyfrifon o drwch mawn (dyfnder), amcangyfrifon stoc carbon ac allyriadau nwyon tŷ gwydr yn adroddiad methodoleg fapio Mawndiroedd Cymru. 
Maint
  • x0: 180950.0
  • x1: 352100.03125
  • y0: 176000.0
  • y1: 394350.03125
Spatial Reference System Identifier
EPSG:27700
Geiriau allweddol
no keywords
Categori
Amgylchedd
Rhanbarthau
Global