Llywodraeth Cymru sy’n berchen ar y wefan hon ac yn ei gweithredu. Darllenwch ein polisi preifatrwydd os oes gennych ragor o gwestiynau ynghylch eich hawliau o dan GDPR y DU

Defnyddio’r wefan hon

Mae MapDataCymru yn darparu data agored a’r gallu ichi ddefnyddio’r wefan heb inni gasglu gwybodaeth bersonol.
Fodd bynnag, er mwyn gweithio’n iawn, mae’r safle’n:
(i) Ddefnyddio cwcis i storio manylion eich sesiwn.
(ii) Casglu manylion y math o borwr i wneud yn siŵr bod cynllun y mapiau yn gweithio’n iawn ar sgriniau a dyfeisiau gwahanol.
(iii) Cofnodi tueddiadau o ran gweithgarwch defnyddwyr yn ddi-enw er mwyn helpu i lywio datblygiadau yn y dyfodol ac i wella’r gwasanaeth yn gyffredinol. Nid ydym yn adnabod person neu ddyfais unigol o’r data hwn.

Cofrestru

Bydd rhai setiau data ond ar gael i ddefnyddwyr cofrestredig. Rydym yn casglu’r wybodaeth ganlynol gan ddefnyddwyr cofrestredig:

Gwybodaeth a gasglwyd Rheswm
Enw Er mwyn inni fedru rhoi cyfarwyddiadau ichi ac ar y tudalennau ar y wefan mewn ffordd gyfeillgar ac er mwyn i’ch sefydliad fedru dilysu’ch mynediad.
Cyfeiriad e-bost (eich e-bost gwaith fel arfer) Er mwyn inni fedru’ch adnabod a rhoi caniatâd ichi fynd i mewn i’r platfform. Mae eich barn yn bwysig inni ac rydym yn gwerthfawrogi unrhyw adborth neu awgrymiadau arsut i ddatblygu mwy ar y platfform, felly, o bryd i’w gilydd, efallai y byddwn yn cysylltu â chi i’ch holi am eich profiad o ddefnyddio MapDataCymru neu i’ch hysbysu am nodweddion newydd. Ni fyddwn byth yn anfon eich cyfeiriad e-bost ymlaen i rywle arall heb eich caniatâd.
Eich sefydliad, ac mewn rhai achosion, eich adran Caiff trwyddedau a threfniadau rhannu data eu trefnu rhwng sefydliadau, felly mae cadw’r manylion hyn yn hwyluso mynediad effeithlon at setiau data.
Eich swyddogaeth a gweithredoedd diweddar Mewn rhai achosion mae’n bosibl y cewch eich gwahodd i gyfrannu at y setiau data ar y platfform. Bydd nodi’ch swyddogaeth yn caniatáu ichi anodi, golygu, neu gyhoeddi data – caiff rhai o’r gweithredoedd hyn eu nodi at ddibenion archwilio a chefnogi.

Trwy gofrestru cyfrif rydych yn cytuno i gadw at ein polisi defnyddio sy’n berthnasol i’ch swyddogaeth.

Unwaith y byddwch wedi cofrestru, byddwn yn anfon manylion atoch sut i fewngofnodi. Cewch newid eich enw cyfrin ar gyfer mewngofnodi a gweld manylion ar sgrîn eich proffil unwaith y byddwch wedi cofrestru. Dywedwch wrthym os ydych yn meddwl bod unrhyw un o’r manylion sydd gennym amdanoch yn anghywir.

Cewch ofyn am gael eich tynnu oddi ar y system ar unrhyw adeg drwy anfon e-bost atom ar unrhyw adeg.