Ble y dylem dyfu Coedwig Genedlaethol Cymru?

National Forest for Wales logo

Mae Coedwig Genedlaethol Cymru yn fenter unigryw i sefydlu rhwydwaith ledled y wlad o goetiroedd a choedwigoedd sydd ar gael i’r cyhoedd.

Dyma eich cyfle i ddweud wrthym ble yr hoffech i fwy o goed gael eu plannu fel y gallwn gydweithio â thirfeddianwyr i weld sut y gallwn dyfu’r Coedwig Genedlaethol i Gymru.

Ar y map isod, byddwch yn gweld y safleoedd sydd eisoes wedi’u nodi fel rhan o Goedwig Genedlaethol Cymru.

Helpwch ni i ddeall ble yr hoffech weld coed yn cael eu plannu drwy ollwng pin ar y map:

 1. Gallwch chwyddo’r map isod i weld ar lefel stryd. Mae’r opsiynau ar gyfer chwyddo yn cynnwys:
  • defnyddio’r symbolau ‘+’ ac ‘-‘ ar y map
  • clicio ddwywaith ar y map i chwyddo ardal sydd o ddiddordeb i chi
  • ar gyfrifiadur neu liniadur, gallwch ddal y botwm ‘shift’ a chlicio a llusgo ar y map i chwyddo’n gyflym ardal ar y map
  • gallwch binsio i chwyddo wrth ddefnyddio ffôn symudol
 2. Cliciwch ar bwynt ar y map ble yr hoffech weld coed yn cael eu plannu yng Nghymru.
 3. Cliciwch ar y botwm ‘Cadarnhau’ os hoffech ollwng pin neu ‘Canslo’ i ddewis pwynt arall ar y map.
 4. Cliciwch ar y botwm ‘Cyflwyno’ ar ddiwedd yr arolwg pan fyddwch yn hapus gyda'ch lleoliad pin ac ar ôl i chi adolygu'r wybodaeth isod.

Byddwn yn edrych ar yr holl leoliadau y mae pobl yng Nghymru am weld y Goedwig Genedlaethol yn tyfu ac yn defnyddio'r wybodaeth hon i weld ble y gallwn roi'r coed cywir yn y mannau cywir. Ni allwn warantu y bydd pob ardal yn dod yn rhan o'r Goedwig Genedlaethol. Sylwer nad yw defnyddio'r offeryn hwn yn rhoi unrhyw ganiatâd i blannu coed.