Mae MapDataCymru yn caniatáu ichi bori a lawrlwytho data ar fapiau o dan drwydded Llywodraeth agored heb fod angen ichi fewngofnodi neu greu cyfrif.

Ar hyn o bryd, dim ond partneriaid awdurdodedig Llywodraeth Cymru sy’n cael mynediad at setiau data neu fapiau eraill drwy gyfrif ar Borth y Llywodraeth.

Nodwch os na fyddwch yn gwneud unrhyw beth yn ystod eich sesiwn am 30 munud cewch eich allgofnodi. Nodwedd ddiogelwch yw hon er mwyn diogelu eich data.