Ffeiliau testun bychain yw cwcis sy’n cael eu hanfon i’ch cyfrifiadur neu ddyfais symudol. Maent yn caniatáu ichi lywio gwefan yn effeithiol a gwneud pethau na fyddai’n bosibl fel arall. Maent hefyd yn rhoi gwybodaeth i ddatblygwyr fel y gellir gwella’r wefan. Ni chaiff cwcis MapDataCymru eu defnyddio i’ch adnabod yn bersonol. Y cwcis a ddefnyddir ar ein gwefan yw:

Cwci Pwrpas Daw i ben
_ga (.llyw.cymru) Caiff y cwci hwn ei ddefnyddio i weld sut mae ymwelwyr yn defnyddio'n gwefan. Rydyn ni'n defnyddio'r wybodaeth i'n helpu i wella'r wefan. Mae'r cwci yn casglu gwybodaeth yn ddienw, gan gynnwys gwybodaeth ddemograffig, nifer yr ymwelwyr â'r wefan, a ydyn nhw wedi ymweld â'r wefan o'r blaen, a'r tudalennau y maen nhw'n ymweld â nhw. 2 flynedd
_ga_N6BEMK6XC0 (.llyw.cymru) Defnyddir y cwci hwn i gynnal sesiwn Google Analytics. 2 flynedd
_gat_gtag_UA_23575705_34 (.llyw.cymru) Defnyddir y cwci hwn i ffrwyno’r gyfradd ceisiadau, gan gyfyngu ar faint o ddata a gesglir ar safleoedd prysur. 1 funud
_gid (.llyw.cymru) Defnyddir y cwci i ddangos pa ymweliadau â’r safle sy’n rhai unigryw. 24 awr
admin_area Yn cael ei ddefnyddio ar gyfer defnyddwyr Teithio Llesol i gofio pa Ardal Weinyddol a gafodd ei dewis ddiwethaf o gwymplen, a phenderfynu pa ardaloedd gweinyddol sy’n cael eu harddangos a’u dewis ar gyfer y defnyddiwr fel yr opsiwn diofyn. 2 flynedd
cookie_consent Mae’r cwci hwn yn tracio pa grwpiau o gwcis y mae’r defnyddiwr wedi’u derbyn neu eu gwrthod. Blwyddyn
csrftoken Defnyddir i wella diogelwch y safle (i atal twyllwyr rhag gwneud ceisiadau am ddata heb awdurdod, ysgrifennu data neu uwchlwytho ffeiliau i’r gweinydd). Blwyddyn
GS_FLOW_CONTROL Caiff ei ddefnyddio gan ryngwyneb y map i gofio’r haenau/opsiynau a ddewiswyd a’r man diwethaf a chwyddwyd er mwyn chwilio’r map yn well. Pan ddaw y sesiwn i ben
JSESSIONID Defnyddir i’ch cofio a’ch cadw ar y wefan ac i osgoi gorfod aildeipio’ch enw defnyddiwr a’ch cyfrinair. Pan ddaw y sesiwn i ben
Local storage Defnyddir gan y catalog i symleiddio’r dewisiadau ffenestri naid. 24 awr
Portal Defnyddir gan y catalog i symleiddio’r dewisiadau ffenestri naid. 24 awr

Mae chwilwyr ar y we yn caniatáu ichi reoli rhywfaint ar y cwcis drwy osodiadau’r chwiliwr. I ddysgu rhagor am gwcis a sut i'w rheoli, ewch i www.allaboutcookies.org.