Mae Arolwg Hamdden Awyr Agored Cymru (WORS) yn rhoi gwybodaeth am gyfranogiad mewn amrediad eang o weithgareddau awyr agored, o ddringo i fynd am bicnic, sy’n digwydd ym mhob lleoliad, o barciau lleol i fynyddoedd a’r môr. Mae hefyd yn cynnwys agweddau pobl tuag at fioamrywiaeth ac mae’n rhoi manylion unrhyw gamau gweithredu y gall y byddant wedi eu cymryd i helpu i ddiogelu’r amgylchedd.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.

Darllenwch y drwydded i ddeall amodau defnyddio'r data.

Cyrchu dogfen o naturalresources.wales
Lawrlwytho metadata

Math:
Data gofodol
Categori:
Cymdeithas

Nodweddion cymdeithas a diwylliannau. Enghreifftiau: aneddiadau, anthropoleg, archeoleg, addysg, credoau, moesau ac arferion traddodiadol, data demograffig, ardaloedd hamdden a gweithgareddau, asesiadau effaith gymdeithasol, trosedd a chyfiawnder, gwybodaeth cyfrifiad

Chwiliwch am fwy o ddata yn y categori hwn.

Dyddiad cyhoeddi:
Trwydded:
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)

Darllenwch fwy am y drwydded hon

Hawlfraint:

Dim

Pwynt cyswllt:
Cyfyngiadau
Cyfyngiadau Eraill
Iaith
Saesneg