Roedd y set ddata hon yn rhan o arolygon cynefinoedd Cyfnod 2 a gynhaliwyd ledled Cymru. Mae'n cynnwys arolwg manwl o gymunedau planhigion yn llystyfiant mawndiroedd yr iseldir. Prif nod yr arolwg yw nodi a gwerthuso'r llystyfiant sydd ym mawndiroedd iseldir Cymru er mwyn sicrhau bod safleoedd mawndir pwysig yn cael eu nodi, eu diogelu a'u rheoli. Mae'r holl set ddata wedi'i chadarnhau a'i dilysu'n drwyadl gan arbenigwyr arolygu llystyfiant Cyfoeth Naturiol Cymru. Gall cyfansoddiad cynefinoedd newid dros amser o ganlyniad i dueddiadau olynol, rheolaeth tir neu hyd yn oed ddatblygiadau arfaethedig. Felly, ni ellir bod yn sicr bod math o lystyfiant neu rywogaeth yn parhau i fodoli am ei fod wedi'i gofnodi yn y data digidol.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans AC0000849444. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.

Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall

Darllenwch y drwydded i ddeall amodau defnyddio'r data.

Diweddbwyntiau OWS

Data gofodol (12)

Lawrlwytho data gofodol
 • nrw_ph2_lowland_peatland_candidate_sites

 • nrw_ph2_lowland_peatland_deep_peat

 • nrw_ph2_lowland_peatland_features

 • nrw_ph2_lowland_peatland_notes_line

 • nrw_ph2_lowland_peatland_mospoly

 • nrw_ph2_lowland_peatland_notes_poly

 • nrw_ph2_lowland_peatland_notes_pts

 • nrw_ph2_lowland_peatland_peat_depth

 • nrw_ph2_lowland_peatland_photos

 • nrw_ph2_lowland_peatland_sites

 • nrw_ph2_lowland_peatland_veg

 • nrw_ph2_lowland_peatland_quadrats

Lawrlwytho metadata

Mapiau sy'n defnyddio'r data hyn (0)

Dangos yn y syllwr mapiau

Neu ddangos data ar fap cyfredol

Math:
Data gofodol
Categori:
Amgylchedd

Adnoddau amgylcheddol, diogelu a chadwraeth. Enghreifftiau: llygredd amgylcheddol, storio a thrin gwastraff, asesu effaith amgylcheddol, monitro risg amgylcheddol, gwarchodfeydd natur, tirwedd

Chwiliwch am fwy o ddata yn y categori hwn.

Dyddiad cyhoeddi:
Trwydded:
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)

Darllenwch fwy am y drwydded hon

Hawlfraint:

Dim

Pwynt cyswllt:
Iaith
Saesneg
Darllenwch y metadata llawn