Mae mapiau adrodd Erthygl 17 y Gyfarwyddeb Cynefinoedd yn gipolwg o'r data gofodol ar gyfer nodweddion sydd wedi’u rhestru ar wahanol Atodiadau'r Gyfarwyddeb yn ystod y cyfnod adrodd. Maent yn cynrychioli maint a lleoliad hysbys nodweddion yng Nghymru. Gellir cael y mapiau dosbarthu cynefinoedd 10km2 diweddaraf a gyflwynwyd fel rhan o'r adroddiadau Erthygl 17 swyddogol gan y Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur (JNCC): European reporting | JNCC - Adviser to Government on Nature Conservation. Caiff y mapiau eu hadolygu a'u diweddaru bob 6 blynedd fel rhan o broses adrodd y Gyfarwyddeb Cynefinoedd. (Ers ymadael â'r UE, disodlwyd gan Reoliad 9a o Reoliadau Cadwraeth a Rhywogaethau 2017).

Mae'r arolygon gwreiddiol a'r digwyddiadau monitro y mae'r cofnodion wedi'u tynnu ohonynt yn amrywio'n fawr o ran dyddiadau sy'n mynd yn ôl ddegawdau lawer mewn rhai achosion, gyda hyder yn amrywio'n sylweddol.

Cydnabyddiaeth: Mae’n cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans AC0000849444. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.

Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall

Darllenwch y drwydded i ddeall amodau defnyddio'r data.

Diweddbwyntiau OWS
Lawrlwytho data gofodol
 • nrw_art17_2012_h4060_alpine_and_boreal_heaths_target_notes

 • nrw_art17_2012_h4060_alpine_and_boreal_heaths

 • nrw_art17_2012_h4010_northern_atlantic_wet_heaths

 • nrw_art17_2012_h6150_siliceous_alpn_boreal_grsslnds_quadrts

 • nrw_art17_2012_h6150_siliceous_alpine_and_boreal_grasslands

 • nrw_art17_2012_h6170_alpn_subalpn_clcareous_grsslnds_trgt_nts

 • nrw_art17_2012_h6170_alpine_and_subalpine_calcareous_grasslands

 • nrw_art17_2012_h6170_alpn_subalpn_clcareous_grsslnds_quadrt

 • nrw_art17_2012_h6150_siliceous_alpn_breal_grsslnd_pnts

 • nrw_art17_2012_h6230_species_rich_nardus_grassland

 • nrw_art17_2012_h6230_spcs_rch_nardus_grsslnd_pnts_addtnl

 • nrw_art17_2012_h6230_species_rich_nardus_grassland_points

 • nrw_art17_2012_h6230_species_rich_nardus_grassland_quadrats

 • nrw_art17_2012_h6430_hydrophilous_tll_herb_frnge_cmty_pnts

 • nrw_art17_2012_h6410_molinia_meadows

 • nrw_art17_2012_h6430_hydrophilous_tall_herb_fringe_communities

 • nrw_art17_2012_h6430_hydrophilous_tll_herb_frnge_cmty_quadrts

 • nrw_art17_2012_h6430_hydrophilous_tll_hrb_frng_cmty_trgt_nts

 • nrw_art17_2012_h6510_lowland_hay_meadows

 • nrw_art17_2012_h7120_degraded_raised_bogs

 • nrw_art17_2012_h7120_degraded_raised_bogs_points

 • nrw_art17_2012_h7130_blanket_bogs

 • nrw_art17_2012_h7150_rhynchosporion

 • nrw_art17_2012_h7150_rhynchosporion_points

 • nrw_art17_2012_h7140_transition_mires

 • nrw_art17_2012_h7210_calcareous_fens_with_cladium

 • nrw_art17_2012_h7240_alpine_pioneer_formations

 • nrw_art17_2012_h7210_calcareous_fens_with_cladium_points

 • nrw_art17_2012_h8110_siliceous_scree

 • nrw_art17_2012_h8110_siliceous_scree_points

 • nrw_art17_2012_h8120_calcareous_and_calcshist_screes

 • nrw_art17_2012_h8120_calcareous_calcshist_screes_addtnl_pnts

 • nrw_art17_2012_h8120_calcareous_calcshist_screes_dt_srce_nvc

 • nrw_art17_2012_h8240_limestone_pavements_points

 • nrw_art17_2012_h8240_limestone_pavements_additional_points

 • nrw_art17_2012_h8240_limestone_pavements_additional_polygons

 • nrw_art17_2012_h9120_atntic_acidphlus_beech_frsts_dstrbtn

 • nrw_art17_2012_h9130_asprulo_fagtum_beech_frsts_dstrbtn

 • nrw_art17_2012_h8240_limestone_pavements_polygons

 • nrw_art17_2012_h91a0_old_sessile_oak_woods_distribution

 • nrw_art17_2012_h9180_tilio_acerion_forests_distribution

 • nrw_art17_2012_h91d0_bog_woodland_distribution

 • nrw_art17_2012_h9180_tilio_acerion_forests_distribution_point

 • nrw_art17_2012_h91j0_taxus_baccata_woods_distribution

 • nrw_art17_2012_h91e0_alvial_for_nfi_brdlvd_alvial_oct12

 • nrw_art17_2018_h1210_annual_vegetation_of_drift_lines

 • nrw_art17_2018_h1220_perennial_vegetation_stony_banks

 • nrw_art17_2018_h1230_vegetated_sea_cliffs

 • nrw_art17_2018_h1310_salicornia

 • nrw_art17_2018_h2110_embryonic_shifting_dunes

 • nrw_art17_2018_h1330_atlantic_salt_meadow

 • nrw_art17_2018_h1420_mediterranean_saltmarsh_scrub

 • nrw_art17_2018_h2120_shifting_dunes_with_marram

 • nrw_art17_2018_h2130_fixed_dunes_with_herbaceous_veg

 • nrw_art17_2018_h2150_decalcified_fixed_dunes

 • nrw_art17_2018_h2190_humid_dune_10km

 • nrw_art17_2018_h3130_oligotrophic_mesotrophic_stndng_wtrs

 • nrw_art17_2018_h2170_dunes_with_salix

 • nrw_art17_2018_h3150_natural_eutrophic_lakes_point

 • nrw_art17_2018_h3140_hard_oligo_mesotrophic_water_point

 • nrw_art17_2018_h3160_natural_dystrophic_lakes_10km

 • nrw_art17_2018_h5130_junpr_on_heath_calcreous_grsslnd_10km

 • nrw_art17_2018_h3260_watercourses_with_ranunculion_rivers_10km

 • nrw_art17_2018_h3180_turloughs_10km

 • nrw_art17_2018_h6130_calaminarian_grassland

 • nrw_art17_2018_h6130_calaminarian_grasslands_point

 • nrw_art17_2018_h6210_seminaturaldry_grasslands

 • nrw_art17_2018_h7110_active_raised_bogs

 • nrw_art17_2018_h7230_alkaline_fen_calcium_rich_springwater

 • nrw_art17_2018_h8310_caves_not_open_to_the_public_10km

 • nrw_art17_2012_h6150_siliceous_alpn_boreal_grsslnds_trgt_nts

Lawrlwytho metadata

Mapiau sy'n defnyddio'r data hyn (0)

Dangos yn y syllwr mapiau

Neu ddangos data ar fap cyfredol

Math:
Data gofodol
Categori:
Biota

Fflora a / neu ffawna yn yr amgylchedd naturiol. Enghreifftiau: bywyd gwyllt, llystyfiant, gwyddorau biolegol, ecoleg, anialwch, morfil, gwlyptiroedd, cynefin

Chwiliwch am fwy o ddata yn y categori hwn.

Dyddiad cyhoeddi:
Trwydded:
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)

Darllenwch fwy am y drwydded hon

Hawlfraint:

Dim

Pwynt cyswllt:
Iaith
Saesneg
Darllenwch y metadata llawn