Mae'r set ddata hon yn mapio dosbarthiad Cyforgorsydd Iseldir yng Nghymru, gan roi manylion am eu maint, eu huchder, eu statws cadwraethol, eu cyd-destun, a pha un ai ydynt wedi cael eu harolygu ai peidio. Cafodd ei llunio gan ddefnyddio data o Arolwg Mawndiroedd Iseldir Cam 2 Cymru (2004-2020), a ffotograffau o'r awyr.

Mae’r set ddata hon yn cynnwys data safleoedd gofodol (ArcGIS Feature class), data nad yw'n ofodol (taenlen Excel) ac adroddiad cysylltiedig (Jones P.S. & Birch K.S., sydd wrthi’n cael ei baratoi).

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans AC0000849444. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.

Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall

Darllenwch y drwydded i ddeall amodau defnyddio'r data.

Diweddbwyntiau OWS
Lawrlwytho data gofodol

Lawrlwytho metadata

Mapiau sy'n defnyddio'r data hyn (0)

Grwpiau sy’n defnyddio’r data hyn (0)

Priodweddau (20)

Enw'r briodwedd Label Disgrifiad
objectid
site_name
local_authority
status
elevation_maod
included_in_gb_ilrb_1996
multiple_or_single_bog_dome
p2_site_code
conditon
area_ha
p2_site_name
welsh_peat_map
habitat_features_map
p2_survey_date
context
confirmed_raised_bog
grid_reference
shape_starea__
shape_stlength__
geom

Neu ddangos data ar fap cyfredol

Math:
Data gofodol
Categori:
Biota

Fflora a / neu ffawna yn yr amgylchedd naturiol. Enghreifftiau: bywyd gwyllt, llystyfiant, gwyddorau biolegol, ecoleg, anialwch, morfil, gwlyptiroedd, cynefin

Chwiliwch am fwy o ddata yn y categori hwn.

Dyddiad cyhoeddi:
Trwydded:
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)

Darllenwch fwy am y drwydded hon

Hawlfraint:

Dim

Pwynt cyswllt:
Iaith
Saesneg