Adnabod

Teitl
Ardaloedd Gweithredol Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC)
Crynodeb
<p>Set ddata ofodol yw hon sy&#x27;n cynnwys y polygonau helaethrwydd ar gyfer Ardaloedd Gweithredol Cyfoeth Naturiol Cymru. </p> <p>Mae&#x27;r set ddata hon yn dangos y saith prif faes gweithredu:<br />- Gogledd-ddwyrain Cymru<br />- Gogledd-orllewin Cymru<br />- Canolbarth Cymru<br />- De-ddwyrain Cymru<br />- Canol De Cymru<br />- Canol De Cymru</p> <p>- Morol</p> <p><strong>Datganiad priodoli</strong></p> <p>Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru &copy; Cyfoeth Naturiol Cymru a Chronfa Ddata Hawl. Cedwir pob hawl.</p>
Trwydded
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)

Darllenwch fwy am y drwydded hon

Hawlfraint:

Dim

Publication Date
Math
Data gofodol
Geiriau allweddol
features, NRW_AREAS
Categori:
Ffiniau

Disgrifiadau tir cyfreithiol. Enghreifftiau: ffiniau gwleidyddol a gweinyddol

Chwiliwch am fwy o ddata yn y categori hwn.

Rhanbarthau
Global
Wedi'i gymeradwyo
Ydy
Cyhoeddwyd
Ydy
Wedi'i gynnwys
Nac ydy
Grŵp
Cyfoeth Naturiol Cymru

Gwybodaeth

Maint gofodol
System daflunio
EPSG:27700
Estyniad x0
146597.099998575
Estyniad x1
355307.999999999
Estyniad y0
164538.399999641
Estyniad y1
395994.09999875

Nodweddion

Cyswllt

E-bost
opendata@naturalresourceswales.gov.uk
Sefydliad
Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyfeirnodau

Dolen ar-lein
/layers/inspire-nrw:NRW_AREAS
Tudalen fetadata
/layers/inspire-nrw:NRW_AREAS/metadata_detail

Zipped Shapefile
Ardaloedd Gweithredol Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) .zip
OGC Geopackage
Ardaloedd Gweithredol Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) .gpkg
DXF
Ardaloedd Gweithredol Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) .dxf
GML 2.0
Ardaloedd Gweithredol Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) .gml
GML 3.1.1
Ardaloedd Gweithredol Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) .gml
CSV
Ardaloedd Gweithredol Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) .csv
Excel
Ardaloedd Gweithredol Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) .excel
GeoJSON
Ardaloedd Gweithredol Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) .json

OGC WMS: inspire-nrw Service
Geoservice OGC:WMS
OGC WFS: inspire-nrw Service
Geoservice OGC:WFS