Catalog teils o Fodelau Tir Digidol (DTM) a Modelau Arwyneb Digidol (DSM) LiDAR Hanesyddol yng Nghymru a ddarperir gan Cyfoeth Naturiol Cymru gyda hyperddolenni lawrlwytho.

Ased dros dro yw hwn a ddarperir hyd nes y caiff ateb mwy parhaol ei ddatblygu trwy borth Lle Llywodraeth Cymru. Or herwydd, gall newid.

Mae'r data ar gael, yn dibynnu ar amser a lleoliad, mewn cydraniadau rhwng 0.25 a 2m. Mewn rhai lleoliadau bydd mwy nag un deilsen, yn cyfateb i ddyddiadau cipio hanesyddol lluosog.

Mae'r meysydd DSM_URL a DTM_URL yn cynnwys dolenni sy'n arwain at y Model Arwyneb Digidol a Modelau Tir Digidol. Gallwch naill ai gopo a gludo'r rhain i borwr, neu greu hyperddolenni y gellir clicio arnynt mewn meddalwedd GIS.

Ar gyfer data LiDAR a gipiwyd yn gynharach, rhwng 1998 a 2002, weithiau dim ond y DSM sydd ar gael.

Darperir dull amgen o gyrchu'r data trwy fap gwe dros dro sydd ar gael yma

I lawrlwytho data DSM neu DTM gan ddefnyddio'r map hwn, cliciwch ar y deilsen o ddiddordeb ac, yn y ffenestr naid, ar y ddolen(dolennau) sydd wedi'u nodi fel "More Info". Mewn lleoliadau lle mae mwy nag un deilsen hanesyddol ar gael, neu lle mae teils o wahanol gydraniad ar gael, bydd y rhain yn cael eu dynodi gan "1 o x" ar frig y ffenestr naid. Bydd clicio ar y saethau chwith a dde yn mynd drwy'r holl deils sydd ar gael yn eu tro. 

Datganiad priodoli

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl..

Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall

Darllenwch y drwydded i ddeall amodau defnyddio'r data.

Diweddbwyntiau OWS
Lawrlwytho data gofodol

Lawrlwytho metadata

Mapiau sy'n defnyddio'r data hyn (1)

Grwpiau sy’n defnyddio’r data hyn (0)

Priodweddau (13)

Enw'r briodwedd Label Disgrifiad
LIDAR_NAME
TILENAME
DATE_FLOWN
PERCENT_CO
RESOLUTION
POLYGON_ID
SDFLOWN
EDFLOWN
DSM_URL
DTM_URL
_YEAR
_10K
fme_geometry

Neu ddangos data ar fap cyfredol

Math:
Data gofodol
Categori:
Amgylchedd

Adnoddau amgylcheddol, diogelu a chadwraeth. Enghreifftiau: llygredd amgylcheddol, storio a thrin gwastraff, asesu effaith amgylcheddol, monitro risg amgylcheddol, gwarchodfeydd natur, tirwedd

Chwiliwch am fwy o ddata yn y categori hwn.

Dyddiad cyhoeddi:
Trwydded:
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)

Darllenwch fwy am y drwydded hon

Hawlfraint:

Dim

Geiriau allweddol:
features, NRW_LIDAR_ARCHIVE_TILE_CATALOGUE
Pwynt cyswllt:
Iaith
Saesneg