Mae'r set ddata ofodol hon yn cynnwys ffiniau'r Parciau Cenedlaethol yng Nghymru. Sefydlwyd y Parciau Cenedlaethol er mwyn gwarchod cefn gwlad prydferth a chymharol wyllt trwy:

- Gadw harddwch nodweddiadol y dirwedd;
- Darparu mynediad a chyfleusterau ar gyfer mwynhad cyhoeddus yn yr awyr agored;
- Diogelu bywyd gwyllt, adeiladau a lleoedd o ddiddordeb pensaernïol a hanesyddol; tra'n caniatáu i ffermio cynaliadwy barhau fel o'r blaen.

Rhoddwyd y pwerau i greu Parciau Cenedlaethol gan Ddeddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949. Yng Nghymru, ers 1991, awgrymir dynodiadau Parciau Cenedlaethol gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru (CCGC) gynt, sydd bellach yn rhan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), a'u cadarnhau gan Brif Weinidog Llywodraeth Cymru. Ers 1996 mae'r Parciau wedi'u gweinyddu gan awdurdodau annibynnol.

Datganiad priodoli

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans AC0000849444. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.

Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall

Darllenwch y drwydded i ddeall amodau defnyddio'r data.

Diweddbwyntiau OWS
Lawrlwytho data gofodol

Lawrlwytho metadata

Mapiau sy'n defnyddio'r data hyn (4)

Grwpiau sy’n defnyddio’r data hyn (0)

Priodweddau (10)

Enw'r briodwedd Label Disgrifiad
objectid
np_name
desig_date
edit_date
area_ha
isis_id
centre_x
centre_y
metadata
geom

Neu ddangos data ar fap cyfredol

Math:
Data gofodol
Categori:
Amgylchedd

Adnoddau amgylcheddol, diogelu a chadwraeth. Enghreifftiau: llygredd amgylcheddol, storio a thrin gwastraff, asesu effaith amgylcheddol, monitro risg amgylcheddol, gwarchodfeydd natur, tirwedd

Chwiliwch am fwy o ddata yn y categori hwn.

Dyddiad cyhoeddi:
Trwydded:
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)

Darllenwch fwy am y drwydded hon

Hawlfraint:

Dim

Geiriau allweddol:
features, NRW_NATIONAL_PARK
Pwynt cyswllt:
Iaith
Saesneg