Mae'r set ddata ofodol hon yn cynnwys ffiniau Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA) a ddynodwyd yng Nghymru. Daeth Cyfarwyddeb Cynefinoedd a Rhywogaethau'r Gymuned Ewropeaidd i rym ym 1992 gyda'r nod o warchod bioamrywiaeth trwy ddiogelu amrywiaeth eang o gynefinoedd a rhywogaethau anifeiliaid a phlanhigion. Mae pob ACA, ynghyd ag Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig (AGA) a ddynodwyd o dan Gyfarwyddeb Adar Gwyllt y Gymuned Ewropeaidd i ddiogelu rhywogaethau adar prin a mudol, yn cynnwys rhwydwaith o safleoedd ar draws yr UE a elwir yn 'Natura 2000'. Cynigiwyd y rhan fwyaf o ACA yng Nghymru yng nghanol y 1990au ac fe'u dynodwyd yn ffurfiol yn 2004. Cafodd ACA eu mapio ar bapur yn wreiddiol ond ers tua 2000 mae'r data ffiniau wedi ei gipio'n ddigidol. Mae'r safleoedd ACA a ddangosir yn y set ddata hon wedi cwblhau'r broses gyfreithiol lawn o ddynodi.

Datganiad priodoli

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans AC0000849444. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.

Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall

Darllenwch y drwydded i ddeall amodau defnyddio'r data.

Diweddbwyntiau OWS
Lawrlwytho data gofodol

Lawrlwytho metadata

Mapiau sy'n defnyddio'r data hyn (1)

Grwpiau sy’n defnyddio’r data hyn (0)

Priodweddau (29)

Enw'r briodwedd Label Disgrifiad
OBJECTID
SAC_name
Site_code
Status
Marine
NOTIF_DATE
Area_ha
Riv_length
CentreX
CentreY
LONG
LAT
MapScale
MapProject
Vector
Code
Version
Trancheno
Edit_date
User_id
LONG_DMS
LAT_DMS
NGR
REG_AREA
CART_AREA
ISIS_ID
METADATA
GlobalID
fme_geometry

Neu ddangos data ar fap cyfredol

Math:
Data gofodol
Categori:
Amgylchedd

Adnoddau amgylcheddol, diogelu a chadwraeth. Enghreifftiau: llygredd amgylcheddol, storio a thrin gwastraff, asesu effaith amgylcheddol, monitro risg amgylcheddol, gwarchodfeydd natur, tirwedd

Chwiliwch am fwy o ddata yn y categori hwn.

Dyddiad cyhoeddi:
Trwydded:
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)

Darllenwch fwy am y drwydded hon

Hawlfraint:

Dim

Geiriau allweddol:
features, NRW_SAC
Pwynt cyswllt:
Iaith
Saesneg