Mae'r set ddata gofodol yn cynnwys y canfyddiadau o waith ymchwil i ddatblygu model i amcangyfrif lefelau cyffredinol o dlodi tanwydd yng Nghymru ar gyfer y blynyddoedd 2012 i 2016. Mae amcangyfrifon yn cael eu cyflwyno o lefelau tlodi tanwydd yn ôl Awdurdod Lleol ac yn ôl  Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is y Cyfrifiad (LSOA) ar gyfer 2015.

Nodwch, er bod niferoedd a chanrannau'r bobl a amcangyfrifir i fod yn dlawd o ran tanwydd yn cael eu darparu ar gyfer yr haen Awdurdod Lleol, nid yw'r amcangyfrifon LSOA yn cael eu hystyried yn ddigon cadarn felly cyflwynir y rhain yn unig mewn bandiau bras a dylid eu trin yn ofalus. Am ragor o wybodaeth ewch i'r tudalennai addroddiad.

Amcangyfrifon Tlodi Tanwydd diwygiedig ar gael erbyn dechrau 2019 fel un o allbynnau casgliad data newydd Llywodraeth Cymru ar gyflwr tai.

Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall

Diweddbwyntiau OWS

Y data mae'r map hwn yn eu defnyddio (6)

Dangos yn y syllwr mapiau
Math:
Map
Dyddiad cyhoeddi:
Trwydded:
Heb ei nodi

Hawlfraint:

Ddim yn berthnasol

Pwynt cyswllt:
Iaith
Saesneg
Darllenwch y metadata llawn