Mae rhai o bolisïau Cymru’r Dyfodol – y Cynllun Cenedlaethol 2040 yn berthnasol i leoliadau penodol. Mae MapDataCymru yn cyflwyno’r data gofodol hwn ac yn darparu’r data i’w lawrlwytho

Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall

Diweddbwyntiau OWS

Y data mae'r map hwn yn eu defnyddio (2)

Dangos yn y syllwr mapiau
Math:
Map
Dyddiad creu:
17 Chwefror 2021
Trwydded:
Heb ei nodi

Hawlfraint:

Ddim yn berthnasol

Geiriau allweddol:
policy_16_heat_networks
Pwynt cyswllt:
Iaith
Saesneg
Darllenwch y metadata llawn