Ymgynghoriad Hydref 2021 i ddeall pa eiddo yng Nghymru sy'n cael, neu sydd â chynlluniau i gael band eang all drosglwyddo data ar gyfradd gigabeit o fewn y 3 blynedd nesaf a’r rheini nad ydynt yn ei gael neu nad yw yn yr arfaeth.

Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall

Darllenwch y drwydded i ddeall amodau defnyddio'r data.

Diweddbwyntiau OWS

Y data mae'r map hwn yn eu defnyddio (3)

Dangos yn y syllwr mapiau
Math:
Map
Dyddiad creu:
17 Mawrth 2022
Trwydded:
Cytundeb Geo-ofodol y Sector Cyhoeddus (PSGA)

Darllenwch fwy am y drwydded hon

Hawlfraint:

Dim

Pwynt cyswllt:
Iaith
Saesneg
Darllenwch y metadata llawn