Cynhyrchwyd y Map Data hwn drwy ddefnyddio cyfleuster tynnu data Y Safon Data Contractio Agored (OCDS) GwerthwchiGymru, yn benodol hysbysiadau dyfarnu'r contract ar gyfer caffaeliadau trothwy uchod (F3 – Hysbysiadau am Ddyfarniadau Contract). Mae mathau eraill o hysbysiadau hefyd ar gael ar  safle GwerthwchiGymru gan ddefnyddio'r cyfleuster echdynnu data OCDS.

GwerthwchiGymeu sy'n gyfrifol am y cyhoeddiad OCDS hwn ond nodwch nad ydynt yn gyfrifol am y data a gofnodir gan yr Awdurdod Contractio.  Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ymarfer caffael penodol, cysylltwch â'r prynwr sydd wedi'i restru ar yr Hysbysiad.

Mae'r manylion a geir at ddibenion gwybodaeth gyffredinol ac efallai na fydd yn cynrychioli darlun llawn. Mae'r data lleoliad cyflenwyr yn seiliedig ar fewnbwn manwl gan sefydliadau defnyddwyr ac efallai na chafodd ei ddilysu yn erbyn unrhyw ffynonellau eraill. Mae unrhyw ddibyniaeth neu ddehongliad sy'n cael ei roi ar y manylion a geir yn cael ei wneud felly ar eich risg eich hun.

Bydd y Map Data hwn yn cael ei ddiweddaru gyda'r F3 - Hysbysiadau Dyfarnu Contract diweddaraf ar yr adegau canlynol - Chwefror, Mai, Awst a Thachwedd.

Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall

Darllenwch y drwydded i ddeall amodau defnyddio'r data.

Diweddbwyntiau OWS

Y data mae'r map hwn yn eu defnyddio (6)

Dangos yn y syllwr mapiau
Math:
Map
Dyddiad cyhoeddi:
Trwydded:
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)

Darllenwch fwy am y drwydded hon

Hawlfraint:

Dim

Pwynt cyswllt:
Iaith
Saesneg
Darllenwch y metadata llawn