Adborth tudalen MapDataCymru

Dyma'ch cyfle i ddweud wrthym beth yw eich barn am MapDataCymru. Felly, rhowch wybod i ni os oes:

  • unrhyw beth y credwch y gellid ei wella
  • unrhyw beth nad yw ar MapDataCymru a ddylai fod
  • rhywbeth rydych chi'n ei hoffi'n arbennig am MapDataCymru
  • unrhyw adborth arall sydd gennych

Eich profiad o MapDataCymru

Rhowch fanylion i ni am eich profiad o MapDataCymru.

Manylion personol

Hoffem ddatrys unrhyw broblemau sydd gennych, neu drafod ymhellach unrhyw awgrymiadau sydd gennych ar gyfer y safle. Os ydych yn hapus inni gysylltu â chi ynglŷn â'ch ymatebion i'r arolwg, gallwch roi eich enw a'ch cyfeiriad e-bost isod. Os hoffech ddysgu mwy am sut rydym yn prosesu eich data, gweler ein Hysbysiad Preifatrwydd.