O dan Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) (2016), mae Adran 7 yn ei gwneud yn ofynnol i restrau bioamrywiaeth gael eu cynhyrchu. Mae'r rhestrau hyn yn cynnwys mathau o rywogaethau sydd yn "Bwysig Iawn" er mwyn cynnal a gwella bioamrywiaeth mewn perthynas â Chymru. Mae'r rhestr hon yn disodli'r ddyletswydd yn Adran 42 o Deddf yr Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig 2006. Yn ogystal â hyn, gellir gwarchod rhywogaeth forol o dan Gonfensiwn OSPAR, sydd wedi sefydlu rhestr o "rywogaethau a chynefinoedd dan fygythiad a/neu sy'n dirywio" yng Ngogledd-ddwyrain yr Iwerydd. Mae'r set ddata ofodol hon yn manylu ar leoliad y rhywogaethau morol hynny sydd wedi'u dosbarthu fel "Pwysig Iawn" o dan Adran 7 ac sy'n cael eu hystyried yn rhai "dan fygythiad neu'n dirywio" o dan OSPAR yng Nghymru. Mae'r rhywogaethau hyn yn cynnwys: mwydyn lagŵn tentaclaidd Alkmaria Romijni, gwymon coch barfog Anotrichium barbatum, Cruoria Cruoriiformis, Anemoni tyrchu Edwardsia Timida, môr-wyntyll binc Eunicella Verrucosa, Grateloupia Dermocorynus montagnei, Sglefren fôr goesog Haliclystus auricula, Hippocampus sp., Maerl cwrel Lithothamnion coralloides, Sglefren fôr goesog Lucernariopsis Campanulata, Cragen Forwyn Fwyaf Arctica Islandica, Ostrea Edulis, Padina Pavonica, Cimwch coch Palinurus Elephas, maerl cyffredin Phymatolithon calcareum a Tenellia Adspersa.

Datganiad priodoli 

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. 

Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall

Darllenwch y drwydded i ddeall amodau defnyddio'r data.

Diweddbwyntiau OWS

Data gofodol (15)

Lawrlwytho data gofodol
 • Deddf yr Amgylchedd (Cymru) Adran 7 ac OSPAR: Rhywogaethau Morol - NRW__NERC_SP_ANOTRICHIUM_POINT

 • Deddf yr Amgylchedd (Cymru) Adran 7 ac OSPAR: Rhywogaethau Morol - NRW_NERC_SP_TENELLIA_POINT

 • Deddf yr Amgylchedd (Cymru) Adran 7 ac OSPAR: Rhywogaethau Morol - NRW_NERC_SP_PHYMATOLITHON_POINT

 • Deddf yr Amgylchedd (Cymru) Adran 7 ac OSPAR: Rhywogaethau Morol - NRW_NERC_SP_PADINA_POINT

 • Deddf yr Amgylchedd (Cymru) Adran 7 ac OSPAR: Rhywogaethau Morol - NRW_NERC_SP_LUCERNARIOPS_POINT

 • Deddf yr Amgylchedd (Cymru) Adran 7 ac OSPAR: Rhywogaethau Morol - NRW_NERC_SP_LITHOTHAMNION_POINT

 • Deddf yr Amgylchedd (Cymru) Adran 7 ac OSPAR: Rhywogaethau Morol - NRW_NERC_SP_HALICLYSTUS_POINT

 • Deddf yr Amgylchedd (Cymru) Adran 7 ac OSPAR: Rhywogaethau Morol - NRW_NERC_SP_GRATELOUPIA_POINT

 • Deddf yr Amgylchedd (Cymru) Adran 7 ac OSPAR: Rhywogaethau Morol - NRW_NERC_SP_GAMMARUS_POINT

 • Deddf yr Amgylchedd (Cymru) Adran 7 ac OSPAR: Rhywogaethau Morol - NRW_NERC_SP_EDWARDSIA_POINT

 • Deddf yr Amgylchedd (Cymru) Adran 7 ac OSPAR: Rhywogaethau Morol - NRW_NERC_SP_CRUORIA_POINT

 • Deddf yr Amgylchedd (Cymru) Adran 7 ac OSPAR: Rhywogaethau Morol - NRW_NERC_SP_ALKMARIA_POINT

 • Deddf yr Amgylchedd (Cymru) Adran 7 ac OSPAR: Rhywogaethau Morol - NRW_NERC_OSPAR_SP_CALCAREUM_WGS_POINT

 • Deddf yr Amgylchedd (Cymru) Adran 7 ac OSPAR: Rhywogaethau Morol - NRWNERC_SP_EUNICELLA_POINT

 • Deddf yr Amgylchedd (Cymru) Adran 7 ac OSPAR: Rhywogaethau Morol - NRW_NERC_OSPAR_SP_ARTICA_POINT

Lawrlwytho metadata

Mapiau sy'n defnyddio'r data hyn (0)

Dangos yn y syllwr mapiau

Neu ddangos data ar fap cyfredol

Math:
Data gofodol
Categori:
Biota

Fflora a / neu ffawna yn yr amgylchedd naturiol. Enghreifftiau: bywyd gwyllt, llystyfiant, gwyddorau biolegol, ecoleg, anialwch, morfil, gwlyptiroedd, cynefin

Chwiliwch am fwy o ddata yn y categori hwn.

Dyddiad cyhoeddi:
Trwydded:
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)

Darllenwch fwy am y drwydded hon

Hawlfraint:

Dim

Pwynt cyswllt:
Iaith
Saesneg
Darllenwch y metadata llawn