Adnabod

Teitl
Ardaloedd Llonydd Cymru
Crynodeb
Map o dir Cymru, gyda graddau gwahanol yn dangos lefelau Llonyddwch. Mae'n deillio o gyfuno sawl haen sylfaenol o ddata sy'n cwmpasu gwahanol ffactorau sydd naill ai'n cyfrannu at lonyddwch neu'n lleihau llonyddwch. Cynhyrchwyd y map i gynnig llinell sylfaen strategol ar gyfer monitro newid mewn llonyddwch yng Nghymru fel y gellir llywio cynllunio strategol a gwaith llunio polisïau. Mae llonyddwch yn agwedd ar Gynllun Gweithredu ynghylch Sŵn Llywodraeth Cymru (mewn ymateb i'r Gyfarwyddeb Sŵn Ewropeaidd) ac mae'n un o'r mesurau ansoddol sy'n berthnasol i fuddion adnoddau naturiol a ddarperir gan dirweddau. Datganiad priodoli Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.
Trwydded
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)

Darllenwch fwy am y drwydded hon

Hawlfraint:

Dim

Publication Date
Math
Data gofodol
Categori:
Amgylchedd

Adnoddau amgylcheddol, diogelu a chadwraeth. Enghreifftiau: llygredd amgylcheddol, storio a thrin gwastraff, asesu effaith amgylcheddol, monitro risg amgylcheddol, gwarchodfeydd natur, tirwedd

Chwiliwch am fwy o ddata yn y categori hwn.

Rhanbarthau
Global
Wedi'i gymeradwyo
Ydy
Cyhoeddwyd
Ydy
Wedi'i gynnwys
Nac ydy
Grŵp
Cyfoeth Naturiol Cymru

Gwybodaeth

Maint gofodol
System daflunio
EPSG:27700
Estyniad x0
146597.099998575
Estyniad x1
355307.999999999
Estyniad y0
164538.399999641
Estyniad y1
395994.09999875

Nodweddion

Cyswllt

E-bost
opendata@naturalresourceswales.gov.uk
Sefydliad
Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyfeirnodau

Dolen ar-lein
/layergroups/inspire-nrw:TranquilAreasWales
Tudalen fetadata
/layergroups/inspire-nrw:TranquilAreasWales/metadata_detail

JPEG
Ardaloedd Llonydd Cymru.jpg
PDF
Ardaloedd Llonydd Cymru.pdf
PNG
Ardaloedd Llonydd Cymru.png

OGC WMS: inspire-nrw Service
Geoservice OGC:WMS