Map o dir Cymru, gyda graddau gwahanol yn dangos lefelau Llonyddwch. Mae'n deillio o gyfuno sawl haen sylfaenol o ddata sy'n cwmpasu gwahanol ffactorau sydd naill ai'n cyfrannu at lonyddwch neu'n lleihau llonyddwch. Cynhyrchwyd y map i gynnig llinell sylfaen strategol ar gyfer monitro newid mewn llonyddwch yng Nghymru fel y gellir llywio cynllunio strategol a gwaith llunio polisïau. Mae llonyddwch yn agwedd ar Gynllun Gweithredu ynghylch Sŵn Llywodraeth Cymru (mewn ymateb i'r Gyfarwyddeb Sŵn Ewropeaidd) ac mae'n un o'r mesurau ansoddol sy'n berthnasol i fuddion adnoddau naturiol a ddarperir gan dirweddau. Datganiad priodoli Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.

Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall

Darllenwch y drwydded i ddeall amodau defnyddio'r data.

Diweddbwyntiau OWS

Data gofodol (2)

Lawrlwytho data gofodol
Lawrlwytho metadata

Mapiau sy'n defnyddio'r data hyn (0)

Dangos yn y syllwr mapiau

Neu ddangos data ar fap cyfredol

Math:
Data gofodol
Categori:
Amgylchedd

Adnoddau amgylcheddol, diogelu a chadwraeth. Enghreifftiau: llygredd amgylcheddol, storio a thrin gwastraff, asesu effaith amgylcheddol, monitro risg amgylcheddol, gwarchodfeydd natur, tirwedd

Chwiliwch am fwy o ddata yn y categori hwn.

Dyddiad cyhoeddi:
Trwydded:
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)

Darllenwch fwy am y drwydded hon

Hawlfraint:

Dim

Pwynt cyswllt:
Iaith
Saesneg
Darllenwch y metadata llawn