Mae'r set ddata ofodol hon yn gysylltiedig Cham 3 (2013) Urban Tree Cover ac yn cynnwys 3 lefel unigol, sef Pwyntiau (coed unigol), polygonau (grwpiau o goed) a maint ardaloedd trefol (maint yr ardaloedd astudio). Yn wahanol i Gam 1 a Cham 2 ni chafodd dosbarthiadau defnydd tir eu creu ar gyfer cam 3. Mae'r adroddiad technegol yn dangos beth sy'n cael ei gynnwys ym mhob Cam, ac mae'n rhoi mwy o fanylion am y fethodoleg y tu ôl i'r gwahanol haenau yn y set ddata.

Datganiad priodoli

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans AC0000849444. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.

Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall

Darllenwch y drwydded i ddeall amodau defnyddio'r data.

Diweddbwyntiau OWS

Data gofodol (3)

Lawrlwytho data gofodol
  • Gorchudd Coed Trefol 2013 - NRW_URBANTREES_2013_POINT

  • Gorchudd Coed Trefol 2013 - NRW_URBANTREES_2013_POLY

  • nrw_uwt_urban_extent_2013

Lawrlwytho metadata

Mapiau sy'n defnyddio'r data hyn (0)

Dangos yn y syllwr mapiau

Neu ddangos data ar fap cyfredol

Math:
Data gofodol
Categori:
Biota

Fflora a / neu ffawna yn yr amgylchedd naturiol. Enghreifftiau: bywyd gwyllt, llystyfiant, gwyddorau biolegol, ecoleg, anialwch, morfil, gwlyptiroedd, cynefin

Chwiliwch am fwy o ddata yn y categori hwn.

Dyddiad cyhoeddi:
Trwydded:
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)

Darllenwch fwy am y drwydded hon

Hawlfraint:

Dim

Pwynt cyswllt:
Iaith
Saesneg
Darllenwch y metadata llawn