Mae'r set ddata hon yn cynnwys ffiniau safleoedd Coetir Hynafol yng Nghymru sef y rhai sydd wedi bod o dan goed am 400 mlynedd neu fwy. Mae pob safle wedi'i gategoreiddio naill ai fel Coetir Hynafol Lled-Naturiol (ASNW), Safle Coetir Hynafol wedi'i Adfer (RAWS), Planhigfa ar Safle Coetir Hynafol (PAWS) neu Safle Coetir Hynafol Anhysbys (AWSU). Diweddarwyd y rhestr coetiroedd hynafol yn 2021 i gynnwys newidiadau o ganlyniad i dystiolaeth a gyflwynwyd i CNC drwy ymholiadau cyhoeddus, ac a aseswyd gan banel o arbenigwyr CNC. Cydnabyddir bod coetiroedd hynafol yn gyfoethog mewn bioamrywiaeth ac yn gynefinoedd gwerthfawr i amrywiaeth o rywogaethau sy'n ddibynnol ar goetiroedd. Hefyd, mae eu pridd yn storfa garbon gyfoethog. Gall plannu amhriodol ar dir cyfagos effeithio'n andwyol arnynt, ond yn yr un modd gallant elwa o gael clustogfeydd da o goetir brodorol o'u cwmpas. Mae'r haen ddata hon wedi'i chynnwys yn bennaf i ddangos bodolaeth y safleoedd coetir hynafol hyn er mwyn sicrhau bod cynigion creu coetir newydd yn cael eu cynllunio'n briodol ar dir cyfagos. Am ragor o wybodaeth gweler GN002.

Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall

Darllenwch y drwydded i ddeall amodau defnyddio'r data.

Diweddbwyntiau OWS
Lawrlwytho data gofodol

Lawrlwytho metadata

Mapiau sy'n defnyddio'r data hyn (1)

Grwpiau sy’n defnyddio’r data hyn (0)

Priodweddau (5)

Enw'r briodwedd Label Disgrifiad
objectid
catagory_n
shape_length
shape_area
geom

Neu ddangos data ar fap cyfredol

Math:
Data gofodol
Dyddiad creu:
03 Awst 2021
Trwydded:
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)

Darllenwch fwy am y drwydded hon

Hawlfraint:

Dim

Geiriau allweddol:
features, GWC21_Ancient_Woodland_Inventory_2021
Pwynt cyswllt:
Iaith
Saesneg