O dan Ddeddf Henebion ac Ardaloedd Archaeolegol 1979 (fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016), mae Gweinidogion Cymru, drwy Cadw, yn llunio ac yn cadw Rhestr o Henebion. Mae'r henebion hynny sydd wedi'u rhestru yn rhai o bwys cenedlaethol ac yn cwmpasu cryn amrywiaeth o safleoedd archaeolegol, o adfeilion adnabyddus amlwg i rai sydd wedi'u claddu'n llwyr o dan y ddaear. Mae'r Rhestr yn cynyddu fel rhan o raglen wella barhaus, i sicrhau ei bod yn cynnwys yr enghreifftiau gorau o bob math o heneb yng Nghymru sydd o bwys cenedlaethol. Mae angen caniatâd (a elwir yn Ganiatâd Heneb Restredig) gan Cadw ar gyfer unrhyw waith o fewn ffin Heneb Gofrestredig sydd â'r potensial i ddifrodi neu darfu ar yr heneb (gan gynnwys creu coetir/plannu coed). Gall difrod a gwaith heb ganiatâd arwain at erlyniad troseddol. Gweler GN002 am fwy o wybodaeth. Mae'r mapio a'r disgrifiadau ar gyfer pob heneb gofrestredig yng Nghymru i'w gweld yma: https://cadw.llyw.cymru/cyngor-a-chymorth/cof-cymru/chwilio-cofnodion-cadw

Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall

Darllenwch y drwydded i ddeall amodau defnyddio'r data.

Diweddbwyntiau OWS
Lawrlwytho data gofodol

Lawrlwytho metadata

Mapiau sy'n defnyddio'r data hyn (1)

Grwpiau sy’n defnyddio’r data hyn (0)

Priodweddau (22)

Enw'r briodwedd Label Disgrifiad
objectid
gml_id
recordnumber
samnumber
name
name_cy
designationdate
broadclass
broadclass_cy
period
period_cy
sitetype
sitetype_cy
unitaryauthority
unitaryauthority_cy
community
report
easting
northing
shape_length
shape_area
geom

Neu ddangos data ar fap cyfredol

Math:
Data gofodol
Dyddiad creu:
03 Awst 2021
Trwydded:
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)

Darllenwch fwy am y drwydded hon

Hawlfraint:

Dim

Geiriau allweddol:
features, GWC21_Scheduled_Monument
Pwynt cyswllt:
Iaith
Saesneg
Math o Gynrychioliad Gofodol
Defnyddir data fector i gynrychioli data daearyddol