Mae Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig (AGA) yn safleoedd o dan warchodaeth gaeth a ddynodwyd yn unol ag Erthygl 4 o Gyfarwyddeb Adar yr UE a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016. Mae'r set ddata'n cynnwys AGAau'r ucheldir yn unig gan na ystyriwyd y byddai plannu coed yn bygwth AGAau'r iseldir. Mae'r llain glustogi 500m yn adlewyrchu anghenion adar ysglyfaethus sy'n hela tu allan i AGA'r ucheldir, gan eu bod yn hela hefyd ar ymylon yr ucheldir a'r ffriddoedd. Gallai plannu o fewn ardal clustogfa yr ucheldir AGA leihau tiriogaeth hela adar ysglyfaethus a rhoi cysgod i anifeiliaid rheibus. Ni fydd angen newid pob cynnig yn yr ardal ond rhaid gofyn i CNC am ei gyngor. Gweler GN002 am ragor o fanylion.

Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall

Darllenwch y drwydded i ddeall amodau defnyddio'r data.

Diweddbwyntiau OWS
Lawrlwytho data gofodol

Lawrlwytho metadata

Mapiau sy'n defnyddio'r data hyn (1)

Grwpiau sy’n defnyddio’r data hyn (0)

Priodweddau (10)

Enw'r briodwedd Label Disgrifiad
objectid
spa_name
spa_code
class_date
ngr
reg_area
isis_id
shape_length
shape_area
geom

Neu ddangos data ar fap cyfredol

Math:
Data gofodol
Dyddiad creu:
03 Awst 2021
Trwydded:
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)

Darllenwch fwy am y drwydded hon

Hawlfraint:

Dim

Geiriau allweddol:
features, GWC21_Upland_Special_Protection_Area_Buffer_500m
Pwynt cyswllt:
Iaith
Saesneg