Map o doiledau cyhoeddus ar agor at ddefnydd cyffredinol y cyhoedd.

O dan Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 mae'n ofynnol i bob awdurdod lleol yng Nghymru gyhoeddi strategaeth toiledau lleol. Darperir y wybodaeth ar gyfer haen y Map Toiledau Cenedlaethol gan awdurdodau lleol unigol. Os oes gennych ymholiadau am y toiledau cyhoeddus yn haen y map, cysylltwch â'r Awdurdod Lleol perthnasol.

 

Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall

Darllenwch y drwydded i ddeall amodau defnyddio'r data.

Diweddbwyntiau OWS
Lawrlwytho data gofodol

Dim data i’w lawrlwytho ar gyfer yr haen hon

Lawrlwytho metadata

Mapiau sy'n defnyddio'r data hyn (1)

Grwpiau sy’n defnyddio’r data hyn (0)

Priodweddau (73)

Enw'r briodwedd Label Disgrifiad
fid
uprn UPRN
la_code
la Local Authority
la_cy Awdurdod Lleol
name_en Name
name_cy Enw
postcode Cod post
access_en Access
access_cy Mynediad
charge_en Charge?
charge_cy Cyhuddo?
cost Cost
o_t_p Amseroedd agor
o_add_p -
o_t_p_cy
o_add_p_cy
opennote Notes
opennotecy Nodiadau
op_open -
op_open_cy -
xmas Open Christmas?
box Open Boxing day?
ny Open New Years day?
mb Open May Bank Holiday?
gf Open Good Friday?
es Open Easter Sunday?
em Open Easter Monday?
sbh Open Spring Bank Holiday?
abh Open August Bank Holiday?
male Separate Male?
female Separate Female?
unisex Unisex?
babycm Baby change male?
babycf Baby change Female?
babycu Baby change unisex?
babycs Baby change separate?
babycd Baby change Disabled?
disom Disabled Male open?
disof Disabled Female open?
disou Disabled Unisex open?
dislm Disabled Male RADAR?
dislf Disabled Female RADAR?
dislu Disabled Unisex RADAR?
changep Changing place?
xmas_cy
box_cy
ny_cy
mb_cy
gf_cy
es_cy
em_cy
sbh_cy
abh_cy
malecy
femalecy
unisexcy
babycmcy
babycfcy
babyucy
babycscy
babycdcy
disomcy
disofcy
disoucy
dislmcy
dislfcy
dislucy
changepcy
easting
northing
geom
id

Neu ddangos data ar fap cyfredol

Math:
Data gofodol
Dyddiad creu:
04 Ebrill 2022
Trwydded:
Cytundeb Geo-ofodol y Sector Cyhoeddus (PSGA)

Darllenwch fwy am y drwydded hon

Hawlfraint:

Dim

Geiriau allweddol:
public_toilets, Toilet, toilets
Pwynt cyswllt:
Iaith
Saesneg