Mae'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (WFD) Dalgylchoedd Cyrff Dŵr Afon Cylch 2 yn set ddata gofodol sy'n crynhoi priodoleddau a gasglwyd fel y diffiniwyd ar gyfer gweithredu’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (WFD).  Diffinnir Dalgylchoedd fel ardal o dir lle mae’r holl ddŵr wyneb yn llifo oddi arni trwy gyfres o nentydd, afonydd ac, o bosibl, llynnoedd i bwynt penodol yn y cwrs dŵr megis cydlifiad afonydd. Gan fod afonydd yn cael eu priodoli gyda dynodwr unigryw 'EA_WB_ID' gellid cysylltu’r set ddata hon yn uniongyrchol â'r cyrff dŵr afon WFD perthnasol.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans AC0000849444. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.

Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall

Darllenwch y drwydded i ddeall amodau defnyddio'r data.

Diweddbwyntiau OWS
Lawrlwytho data gofodol

Lawrlwytho metadata

Mapiau sy'n defnyddio'r data hyn (0)

Grwpiau sy’n defnyddio’r data hyn (0)

Priodweddau (19)

Enw'r briodwedd Label Disgrifiad
wb_id
catchment
name
objectid
water_cat
country
rbd_id
rbd_name
area_name
wbid
hmwb
overallstatus
chemstatus
ecostatus
ecocert
drivecoqe
mitigation_measures_assessment
expert_judgment
geom

Neu ddangos data ar fap cyfredol

Math:
Data gofodol
Categori:
Dyfroedd Mewndirol

Nodweddion dŵr mewndirol, systemau draenio a'u nodweddion. Enghreifftiau: afonydd a rhewlifoedd, llynnoedd halen, cynlluniau defnyddio dŵr, argaeau, cerhyntau, llifogydd, ansawdd dŵr, siartiau hydrograffig

Chwiliwch am fwy o ddata yn y categori hwn.

Dyddiad cyhoeddi:
Trwydded:
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)

Darllenwch fwy am y drwydded hon

Hawlfraint:

Dim

Pwynt cyswllt:
Iaith
Saesneg