Adnabod

Teitl
Data ar Argaeledd Adnoddau Dŵr
Crynodeb
<p>Seiliwyd y data Argaeledd Adnoddau Dŵr ar ddull cenedlaethol cyson ac maent yn rhoi darlun o Argaeledd Adnoddau Dŵr ar gyfer pob corff dŵr Cylch 2 o dan y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr. Darperir gwybodaeth am Argaeledd Adnoddau Dŵr Lleol at ddibenion trwyddedu tynnu dŵr yn ein Strategaethau Trwyddedu Tynnu Dŵr a gyhoeddir ar ein&nbsp;<a href="https://naturalresources.wales/about-us/what-we-do/water/water-available-in-our-catchments/?lang=cy">gwefan</a>. Mae&rsquo;r Strategaethau Trwyddedu Tynnu Dŵr yn nodi goblygiadau&rsquo;r gwahanol liwiau argaeledd adnoddau dŵr ar drwyddedu tynnu dŵr.</p> <p>Gallai&rsquo;r darlun cenedlaethol o Argaeledd Adnoddau Dŵr fod yn wahanol i&rsquo;r asesiadau lleol a wneir mewn Strategaethau Trwyddedu Tynnu Dŵr, yn enwedig felly ar gyfer afonydd wedi&rsquo;u rheoleiddio ac afonydd a ddynodwyd yn Ardaloedd Cadwraeth Arbennig, lle gallai&rsquo;r gofynion lleol olygu bod y canlyniadau wedi&rsquo;u diystyru.</p> <p>Disgrifiadau Argaeledd Adnoddau Dŵr</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gwyrdd: Dŵr ar gael i&rsquo;w drwyddedu</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Melyn: Dŵr cyfyngedig ar gael i&rsquo;w drwyddedu</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Coch: Nid yw&rsquo;r dŵr ar gael i&rsquo;w drwyddedu</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Llwyd: Cyrff dŵr wedi&rsquo;u haddasu&rsquo;n sylweddol a/neu ddalgylchoedd sy&rsquo;n gollwng llawer o ddŵr</p> <p>Nid data crai mo&rsquo;r rhain, ac nid ydynt yn ffeithiol nac yn fesuredig. Amcangyfrifon neu ganlyniadau wedi&rsquo;u modelu ydynt, sy&rsquo;n dangos y canlyniadau y gellir eu disgwyl ar sail y data sydd ar gael inni.&nbsp;</p> <p><strong>Cydnabyddiaeth</strong></p> <p>Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru &copy; Cyfoeth Naturiol Cymru a Chronfa Ddata Hawl. Cedwir pob hawl. Rhai nodweddion o'r wybodaeth hon yn seiliedig ar ddata gofodol digidol a drwyddedwyd oddi wrth y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg &copy; NERC (CEH). Yn cynnwys data Arolwg Ordnans &copy; Hawlfraint y Goron a hawl cronfa ddata 2015.</p>
Trwydded
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)

Darllenwch fwy am y drwydded hon

Hawlfraint:

Dim

Publication Date
Math
Data gofodol
Categori:
Amgylchedd

Adnoddau amgylcheddol, diogelu a chadwraeth. Enghreifftiau: llygredd amgylcheddol, storio a thrin gwastraff, asesu effaith amgylcheddol, monitro risg amgylcheddol, gwarchodfeydd natur, tirwedd

Chwiliwch am fwy o ddata yn y categori hwn.

Rhanbarthau
Global
Wedi'i gymeradwyo
Ydy
Cyhoeddwyd
Ydy
Wedi'i gynnwys
Nac ydy
Grŵp
Cyfoeth Naturiol Cymru

Gwybodaeth

Maint gofodol
System daflunio
EPSG:27700
Estyniad x0
159648.984375
Estyniad x1
357930.03125
Estyniad y0
165632.875
Estyniad y1
395342.0625

Nodweddion

Cyswllt

E-bost
opendata@naturalresourceswales.gov.uk
Sefydliad
Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyfeirnodau

Dolen ar-lein
/layers/geonode:nrw_wrgis_resource_availability
Tudalen fetadata
/layers/geonode:nrw_wrgis_resource_availability/metadata_detail

GML 2.0
Data ar Argaeledd Adnoddau Dŵr.gml
CSV
Data ar Argaeledd Adnoddau Dŵr.csv
Excel
Data ar Argaeledd Adnoddau Dŵr.excel
Zipped Shapefile
Data ar Argaeledd Adnoddau Dŵr.zip
OGC Geopackage
Data ar Argaeledd Adnoddau Dŵr.gpkg
DXF
Data ar Argaeledd Adnoddau Dŵr.dxf
GML 3.1.1
Data ar Argaeledd Adnoddau Dŵr.gml
GeoJSON
Data ar Argaeledd Adnoddau Dŵr.json

OGC WMS: geonode Service
Geoservice OGC:WMS
OGC WFS: geonode Service
Geoservice OGC:WFS