Seiliwyd y data Argaeledd Adnoddau Dŵr ar ddull cenedlaethol cyson ac maent yn rhoi darlun o Argaeledd Adnoddau Dŵr ar gyfer pob corff dŵr Cylch 2 o dan y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr. Darperir gwybodaeth am Argaeledd Adnoddau Dŵr Lleol at ddibenion trwyddedu tynnu dŵr yn ein Strategaethau Trwyddedu Tynnu Dŵr a gyhoeddir ar ein gwefan. Mae’r Strategaethau Trwyddedu Tynnu Dŵr yn nodi goblygiadau’r gwahanol liwiau argaeledd adnoddau dŵr ar drwyddedu tynnu dŵr.

Gallai’r darlun cenedlaethol o Argaeledd Adnoddau Dŵr fod yn wahanol i’r asesiadau lleol a wneir mewn Strategaethau Trwyddedu Tynnu Dŵr, yn enwedig felly ar gyfer afonydd wedi’u rheoleiddio ac afonydd a ddynodwyd yn Ardaloedd Cadwraeth Arbennig, lle gallai’r gofynion lleol olygu bod y canlyniadau wedi’u diystyru.

Disgrifiadau Argaeledd Adnoddau Dŵr

-          Gwyrdd: Dŵr ar gael i’w drwyddedu

-          Melyn: Dŵr cyfyngedig ar gael i’w drwyddedu

-          Coch: Nid yw’r dŵr ar gael i’w drwyddedu

-          Llwyd: Cyrff dŵr wedi’u haddasu’n sylweddol a/neu ddalgylchoedd sy’n gollwng llawer o ddŵr

Nid data crai mo’r rhain, ac nid ydynt yn ffeithiol nac yn fesuredig. Amcangyfrifon neu ganlyniadau wedi’u modelu ydynt, sy’n dangos y canlyniadau y gellir eu disgwyl ar sail y data sydd ar gael inni. 

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Chronfa Ddata Hawl. Cedwir pob hawl. Rhai nodweddion o'r wybodaeth hon yn seiliedig ar ddata gofodol digidol a drwyddedwyd oddi wrth y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg © NERC (CEH). Yn cynnwys data Arolwg Ordnans © Hawlfraint y Goron a hawl cronfa ddata 2015.

Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall

Darllenwch y drwydded i ddeall amodau defnyddio'r data.

Diweddbwyntiau OWS
Lawrlwytho data gofodol

Lawrlwytho metadata

Mapiau sy'n defnyddio'r data hyn (0)

Grwpiau sy’n defnyddio’r data hyn (0)

Priodweddau (10)

Enw'r briodwedd Label Disgrifiad
objectid
ea_wb_id
country
camsdsq30
camsdsq50
camsdsq70
camsdsq95
shape_starea__
shape_stlength__
geom

Neu ddangos data ar fap cyfredol

Math:
Data gofodol
Categori:
Amgylchedd

Adnoddau amgylcheddol, diogelu a chadwraeth. Enghreifftiau: llygredd amgylcheddol, storio a thrin gwastraff, asesu effaith amgylcheddol, monitro risg amgylcheddol, gwarchodfeydd natur, tirwedd

Chwiliwch am fwy o ddata yn y categori hwn.

Dyddiad cyhoeddi:
Trwydded:
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)

Darllenwch fwy am y drwydded hon

Hawlfraint:

Dim

Pwynt cyswllt:
Iaith
Saesneg