Mae'r set hon o ddata gofodol yn cynnwys ffiniau digidol yr holl Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) yng Nghymru. Sefydlir AHNE dan Ddeddf Cefn Gwlad 1949, ond yn wahanol i Barciau Cenedlaethol, nid yw AHNE yn cael eu creu’n benodol ar gyfer cyfleoedd hamdden. Fodd bynnag, mae hamdden yn dderbyniol o fewn AHNE os yw'n cyd-fynd â chadwraeth a gwella harddwch naturiol ac anghenion amaethyddiaeth, coedwigaeth a defnyddiau eraill.

Datganiad priodoli

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans AC0000849444  . Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.

Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall

Darllenwch y drwydded i ddeall amodau defnyddio'r data.

Diweddbwyntiau OWS
Lawrlwytho data gofodol

Lawrlwytho metadata

Mapiau sy'n defnyddio'r data hyn (1)

Grwpiau sy’n defnyddio’r data hyn (0)

Priodweddau (13)

Enw'r briodwedd Label Disgrifiad
AONB_NAME
ISIS_ID
DESIG_DATE
AREA_HA
Last_Edit
Creator_id
Checked
Centre_X
Centre_Y
OSMM_date
METADATA
GlobalID
fme_geometry

Neu ddangos data ar fap cyfredol

Math:
Data gofodol
Categori:
Amgylchedd

Adnoddau amgylcheddol, diogelu a chadwraeth. Enghreifftiau: llygredd amgylcheddol, storio a thrin gwastraff, asesu effaith amgylcheddol, monitro risg amgylcheddol, gwarchodfeydd natur, tirwedd

Chwiliwch am fwy o ddata yn y categori hwn.

Dyddiad cyhoeddi:
Trwydded:
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)

Darllenwch fwy am y drwydded hon

Hawlfraint:

Dim

Geiriau allweddol:
features, NRW_AONB
Pwynt cyswllt:
Iaith
Saesneg