Adnabod

Teitl
Gwarchodfeydd Biosfferig
Crynodeb
<p>Mae'r set ddata ofodol hon yn crynhoi ffiniau'r Gwarchodfeydd Biosfferig yng Nghymru. Mae Gwarchodfa Biosfferig yn ddynodiad gan UNESCO ar sail enwebiadau gan fwy na 110 o wledydd. Dewisir y safleoedd er mwyn gwarchod enghreifftiau o ardaloedd sy'n nodweddiadol o ardaloedd naturiol y byd. Rhaid iddynt fod yn ardaloedd lle mae pobl yn rhan bwysig o fywyd bob dydd hefyd. Mae'r biosffer yn newid yn gyflym dan ddylanwad gweithgaredd dynol, felly maen holl bwysig deall sut i ddiwallu'r anghenion dynol hyn tra'n gwarchod prosesau naturiol a bywyd gwyllt yr ardal yr un pryd.</p> <p><strong>Datganiad priodoli</strong></p> <p>Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru &copy; Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans&nbsp; AC0000849444. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.</p>
Trwydded
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)

Darllenwch fwy am y drwydded hon

Hawlfraint:

Dim

Publication Date
Math
Data gofodol
Geiriau allweddol
features, NRW_BIOSPHERE
Categori:
Amgylchedd

Adnoddau amgylcheddol, diogelu a chadwraeth. Enghreifftiau: llygredd amgylcheddol, storio a thrin gwastraff, asesu effaith amgylcheddol, monitro risg amgylcheddol, gwarchodfeydd natur, tirwedd

Chwiliwch am fwy o ddata yn y categori hwn.

Rhanbarthau
Global
Wedi'i gymeradwyo
Ydy
Cyhoeddwyd
Ydy
Wedi'i gynnwys
Nac ydy
Grŵp
Cyfoeth Naturiol Cymru

Gwybodaeth

Maint gofodol
System daflunio
EPSG:27700
Estyniad x0
246075.367
Estyniad x1
296103.903
Estyniad y0
279359.903
Estyniad y1
323620.304

Nodweddion

Cyswllt

E-bost
opendata@naturalresourceswales.gov.uk
Sefydliad
Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyfeirnodau

Dolen ar-lein
/layers/inspire-nrw:NRW_BIOSPHERE
Tudalen fetadata
/layers/inspire-nrw:NRW_BIOSPHERE/metadata_detail

GeoJSON
Gwarchodfeydd Biosfferig.json
Excel
Gwarchodfeydd Biosfferig.excel
CSV
Gwarchodfeydd Biosfferig.csv
GML 3.1.1
Gwarchodfeydd Biosfferig.gml
GML 2.0
Gwarchodfeydd Biosfferig.gml
DXF
Gwarchodfeydd Biosfferig.dxf
OGC Geopackage
Gwarchodfeydd Biosfferig.gpkg
Zipped Shapefile
Gwarchodfeydd Biosfferig.zip

OGC WFS: inspire-nrw Service
Geoservice OGC:WFS
OGC WMS: inspire-nrw Service
Geoservice OGC:WMS