Mae'r set ddata ofodol hon yn crynhoi ffiniau'r Gwarchodfeydd Biosfferig yng Nghymru. Mae Gwarchodfa Biosfferig yn ddynodiad gan UNESCO ar sail enwebiadau gan fwy na 110 o wledydd. Dewisir y safleoedd er mwyn gwarchod enghreifftiau o ardaloedd sy'n nodweddiadol o ardaloedd naturiol y byd. Rhaid iddynt fod yn ardaloedd lle mae pobl yn rhan bwysig o fywyd bob dydd hefyd. Mae'r biosffer yn newid yn gyflym dan ddylanwad gweithgaredd dynol, felly maen holl bwysig deall sut i ddiwallu'r anghenion dynol hyn tra'n gwarchod prosesau naturiol a bywyd gwyllt yr ardal yr un pryd.

Datganiad priodoli

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans  AC0000849444. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.

Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall

Darllenwch y drwydded i ddeall amodau defnyddio'r data.

Diweddbwyntiau OWS
Lawrlwytho data gofodol

Lawrlwytho metadata

Mapiau sy'n defnyddio'r data hyn (0)

Grwpiau sy’n defnyddio’r data hyn (0)

Priodweddau (9)

Enw'r briodwedd Label Disgrifiad
ogc_fid
wkb_geometry
bios_name
zone
desig_date
cart_area
centre_x
centre_y
metadata_r

Neu ddangos data ar fap cyfredol

Math:
Data gofodol
Categori:
Amgylchedd

Adnoddau amgylcheddol, diogelu a chadwraeth. Enghreifftiau: llygredd amgylcheddol, storio a thrin gwastraff, asesu effaith amgylcheddol, monitro risg amgylcheddol, gwarchodfeydd natur, tirwedd

Chwiliwch am fwy o ddata yn y categori hwn.

Dyddiad cyhoeddi:
Trwydded:
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)

Darllenwch fwy am y drwydded hon

Hawlfraint:

Dim

Geiriau allweddol:
features, NRW_BIOSPHERE
Pwynt cyswllt:
Iaith
Saesneg