Mae LandMap yn system wybodaeth genedlaethol unigryw, sy’n caniatáu i wybodaeth am dirwedd yng Nghymru gael ei gasglu a’i drefnu'n set ddata sy'n gyson yn genedlaethol. Mae cronfa ddata Landmap yn cynnwys gwybodaeth wrthrychol a goddrychol a'i hamcan yw galluogi i ansawdd y dirwedd gael ei ystyried wrth wneud penderfyniadau. Mae’n cynnwys set ddata daearyddol sy’n dangos dosbarthiad cynefinoedd tirwedd Cymru ar ffurf polygonau (Ardaloedd Agwedd) gyda llawer o wybodaeth destunol gysylltiedig, gan gynnwys Cyffredinol, Disgrifiad, Gwerthusiad, Argymhellion, Goddefgarwch tuag at Newid, Ffin yr Ardal, Gwerthusiad a Llyfryddiaeth. Mae Trefn Sicrhau Ansawdd LANDMAP ar waith i sicrhau bod Gwybodaeth LANDMAP yn bodloni’r safon arfer da y cytunwyd arni a bod y data’n gywir ac yn gyson ledled Cymru.

Er bod y storfeydd llwytho i lawr yn cael eu hadnewyddu o bryd i'w gilydd ac y dylent fod yn gyson â'r gwasanaeth gwe, os oes angen gwarant bod y data byw yn cael ei ddefnyddio, dylid defnyddio diweddbwynt WFS neu WMS.

Datganiad priodoli

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Chronfa Ddata Hawl. Cedwir pob hawl.

Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall

Darllenwch y drwydded i ddeall amodau defnyddio'r data.

Diweddbwyntiau OWS
Lawrlwytho data gofodol

Lawrlwytho metadata

Mapiau sy'n defnyddio'r data hyn (0)

Grwpiau sy’n defnyddio’r data hyn (0)

Priodweddau (67)

Enw'r briodwedd Label Disgrifiad
surveyurl
definitions
aspectname
surveyid
surveydate
uid
areaname
region
cls_1
cls_2
cls_3
cls_4
lh_1
lh_1a
lh_1b
lh_1c
lh_1d
lh_1e
lh_2
lh_3
lh_4
lh_5
lh_6
lh_7
lh_8
lh_9
lh_10
lh_11
lh_12
lh_13
lh_14
lh_15
lh_16
lh_17
lh_18
lh_19
lh_20
lh_21
lh_22
lh_23
lh_24
lh_25
lh_26
lh_27
lh_28
lh_29
lh_30
lh_31
lh_32
lh_33
lh_34
lh_35
lh_36
lh_37
lh_38
lh_39
lh_40
lh_41
lh_42
lh_43
lh_44
lh_45
lh_45a
geom
lh_46
lh_47
lh_48

Neu ddangos data ar fap cyfredol

Math:
Data gofodol
Categori:
Amgylchedd

Adnoddau amgylcheddol, diogelu a chadwraeth. Enghreifftiau: llygredd amgylcheddol, storio a thrin gwastraff, asesu effaith amgylcheddol, monitro risg amgylcheddol, gwarchodfeydd natur, tirwedd

Chwiliwch am fwy o ddata yn y categori hwn.

Dyddiad cyhoeddi:
Trwydded:
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)

Darllenwch fwy am y drwydded hon

Hawlfraint:

Dim

Pwynt cyswllt:
Iaith
Saesneg