Set ddata ofodol (aml-linell) ar raddfa 1:10,000 yw'r map prif afonydd statudol sy'n diffinio'r cyrsiau dŵr statudol a ddynodir gan Cyfoeth Naturiol Cymru fel prif afonydd. Mae'r data ar gyfer Cymru yn unig. Nentydd mwy ac afonydd ye 'prif afonydd' fel arfer, ond mae rhai ohonynt yn gyrsiau dŵr sylweddol. Maent yn cynnwys strwythurau sy'n rheoli neu'n rheoleiddio llif y dŵr i mewn neu allan o'r sianel.

Datganiad priodoli

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans AC0000849444. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.

Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall

Darllenwch y drwydded i ddeall amodau defnyddio'r data.

Diweddbwyntiau OWS
Lawrlwytho data gofodol

Lawrlwytho metadata

Mapiau sy'n defnyddio'r data hyn (0)

Grwpiau sy’n defnyddio’r data hyn (0)

Priodweddau (8)

Enw'r briodwedd Label Disgrifiad
OBJECTID
REGION_NR
WCRS_REF
WCRS_NAME
ALT_NAME
LENGTH_KM
GlobalID
fme_geometry

Neu ddangos data ar fap cyfredol

Math:
Data gofodol
Categori:
Dyfroedd Mewndirol

Nodweddion dŵr mewndirol, systemau draenio a'u nodweddion. Enghreifftiau: afonydd a rhewlifoedd, llynnoedd halen, cynlluniau defnyddio dŵr, argaeau, cerhyntau, llifogydd, ansawdd dŵr, siartiau hydrograffig

Chwiliwch am fwy o ddata yn y categori hwn.

Dyddiad cyhoeddi:
Trwydded:
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)

Darllenwch fwy am y drwydded hon

Hawlfraint:

Dim

Geiriau allweddol:
features, NRW_MAIN_RIVERS
Pwynt cyswllt:
Iaith
Saesneg