Mae'r data hwn yn cynnwys arolwg blaenorol y Comisiwn Coedwigaeth, y Rhestr Genedlaethol o Goetiroedd a Choed, a data gofodol ar gyfer Prydain Fawr i gyd. Dengys y set ddata bob ardal o goetir dros 2ha ym Mhrydain Fawr a'r math o goedwig yn ôl y dehongliad. Mae'r set ddata'n cynnwys plannu newydd y Comisiwn Coedwigaeth a Chynlluniau Grant Coetir newydd fel ar 31 Mawrth 2002.

Datganiad priodoli

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans AC0000849444. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.

Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall

Darllenwch y drwydded i ddeall amodau defnyddio'r data.

Diweddbwyntiau OWS
Lawrlwytho data gofodol

Lawrlwytho metadata

Mapiau sy'n defnyddio'r data hyn (0)

Grwpiau sy’n defnyddio’r data hyn (0)

Priodweddau (11)

Enw'r briodwedd Label Disgrifiad
OBJECTID
FEATCODE
REF_DATE
IFT
HECTARES
SUBCLASS
TILE_NAME
UP_TYPE
SE_ANNO_CAD_DATA
GlobalID
fme_geometry

Neu ddangos data ar fap cyfredol

Math:
Data gofodol
Categori:
Biota

Fflora a / neu ffawna yn yr amgylchedd naturiol. Enghreifftiau: bywyd gwyllt, llystyfiant, gwyddorau biolegol, ecoleg, anialwch, morfil, gwlyptiroedd, cynefin

Chwiliwch am fwy o ddata yn y categori hwn.

Dyddiad cyhoeddi:
Trwydded:
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)

Darllenwch fwy am y drwydded hon

Hawlfraint:

Dim

Geiriau allweddol:
features, NRW_NIWT
Pwynt cyswllt:
Iaith
Saesneg