Adnabod

Teitl
Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol (GNC)
Crynodeb
<p>Mae'r set ddata ofodol hon yn cynnwys ffiniau Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol (GNC) yng Nghymru. GNC yw'r enghreifftiau gorau o'n cynefinoedd bywyd gwyllt a'n nodweddion daearegol a gallant amrywio o ran maint o bum hectar i dros 2,000. Mae Gwarchodfeydd yn cael eu dynodi gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) dan Ddeddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949, neu dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981. Maent yn eiddo i neu'n cael eu prydlesu gan CNC, neu mae'r tir yn cael ei gadw yn nwylo corff cymeradwy, megis Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt sirol. Mae gan bob gwarchodfa raglen waith ar gyfer rheoli nodweddion arbennig y safle. Mae pob un ohonynt yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) hefyd a gallant ddarparu lleoliadau ar gyfer prosiectau addysgol, ymchwil a threialon rheoli. Mae angen caniat&aacute;d i gael mynediad i rai ohonynt. Dynodir Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol dros sawl blwyddyn, gan ddechrau ym 1954 ac maent yn parhau.</p> <p><strong>Datganiad priodoli</strong></p> <p>Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru &copy; Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans AC0000849444. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.</p>
Trwydded
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)

Darllenwch fwy am y drwydded hon

Hawlfraint:

Dim

Publication Date
Math
Data gofodol
Geiriau allweddol
features, NRW_NNR
Categori:
Amgylchedd

Adnoddau amgylcheddol, diogelu a chadwraeth. Enghreifftiau: llygredd amgylcheddol, storio a thrin gwastraff, asesu effaith amgylcheddol, monitro risg amgylcheddol, gwarchodfeydd natur, tirwedd

Chwiliwch am fwy o ddata yn y categori hwn.

Rhanbarthau
Global
Wedi'i gymeradwyo
Ydy
Cyhoeddwyd
Ydy
Wedi'i gynnwys
Nac ydy
Grŵp
Cyfoeth Naturiol Cymru

Gwybodaeth

Maint gofodol
System daflunio
EPSG:27700
Estyniad x0
159529.5
Estyniad x1
355303.1
Estyniad y0
175850.640000001
Estyniad y1
383474.75

Nodweddion

Cyswllt

E-bost
opendata@naturalresourceswales.gov.uk
Sefydliad
Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyfeirnodau

Dolen ar-lein
/layers/inspire-nrw:NRW_NNR
Tudalen fetadata
/layers/inspire-nrw:NRW_NNR/metadata_detail

GeoJSON
Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol (GNC).json
Excel
Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol (GNC).excel
CSV
Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol (GNC).csv
GML 3.1.1
Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol (GNC).gml
GML 2.0
Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol (GNC).gml
DXF
Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol (GNC).dxf
OGC Geopackage
Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol (GNC).gpkg
Zipped Shapefile
Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol (GNC).zip

OGC WFS: inspire-nrw Service
Geoservice OGC:WFS
OGC WMS: inspire-nrw Service
Geoservice OGC:WMS