Mae'r Gronfa Ddata Is-adran yn ddisgrifiad ffisegol o'r tir mae CNC yn ei reoli. Y Gronfa Ddata Is-adran yw ein ffynhonnell ddata awdurdodedig, sy'n rhoi gwybodaeth i ni ar gyfer cofnodi, monitro, dadansoddi a hysbysu. Trwy hyn, mae'n cefnogi'r gwaith o wneud penderfyniadau cyffredinol am ystad goetir CNC. Defnyddir gwybodaeth o'r rhestr gan CNC, y llywodraeth ehangach, diwydiant a'r cyhoedd er mwyn gwneud penderfyniadau economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol sy'n ymwneud â choedwigoedd. At hynny, mae'n cefnogi datblygiad polisi cenedlaethol a mentrau llywodraeth perthnasol sy'n ymwneud â choedwigoedd, ac yn ein helpu i gyflawni ein dyletswyddau cenedlaethol a rhyngwladol o ran adrodd am faterion sy'n ymwneud â choedwigoedd.

Datganiad priodoli

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.

 

Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall

Darllenwch y drwydded i ddeall amodau defnyddio'r data.

Diweddbwyntiau OWS
Lawrlwytho data gofodol

Lawrlwytho metadata

Mapiau sy'n defnyddio'r data hyn (0)

Grwpiau sy’n defnyddio’r data hyn (0)

Priodweddau (37)

Enw'r briodwedd Label Disgrifiad
objectid
comptment
subcompt
block
pri_spcode
prispecies
sec_spcode
secspecies
ter_spcode
terspecies
pripctarea
secpctarea
terpctarea
cultivatn
pri_lucode
prilanduse
sec_lucode
seclanduse
ter_lucode
terlanduse
prihabcode
prihabitat
sechabcode
sechabitat
terhabcode
terhabitat
pri_plyear
sec_plyear
ter_plyear
pri_yield
sec_yield
ter_yield
id
shape_leng
geom
shape_starea__
shape_stlength__

Neu ddangos data ar fap cyfredol

Math:
Data gofodol
Categori:
Amgylchedd

Adnoddau amgylcheddol, diogelu a chadwraeth. Enghreifftiau: llygredd amgylcheddol, storio a thrin gwastraff, asesu effaith amgylcheddol, monitro risg amgylcheddol, gwarchodfeydd natur, tirwedd

Chwiliwch am fwy o ddata yn y categori hwn.

Dyddiad cyhoeddi:
Trwydded:
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)

Darllenwch fwy am y drwydded hon

Hawlfraint:

Dim

Geiriau allweddol:
features, NRW_PRODUCTISED_SCDB_LLE
Pwynt cyswllt:
Iaith
Saesneg