Ffiniau ardaloedd cadwraeth yng Nghymru, er mwyn cydymffurfio ag a.70(5) o Ddeddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990. Mae'r set ddata'n darparu gwybodaeth ar ffiniau mapiau'n unig. I gael y wybodaeth lawn, gan gynnwys gwybodaeth ar ddynodiadau, dylai unigolion gysylltu â'r Awdurdod Lleol priodol.

Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall

Darllenwch y drwydded i ddeall amodau defnyddio'r data.

Diweddbwyntiau OWS
Lawrlwytho data gofodol

Lawrlwytho metadata

Mapiau sy'n defnyddio'r data hyn (1)

Grwpiau sy’n defnyddio’r data hyn (0)

Priodweddau (9)

Enw'r briodwedd Label Disgrifiad
geom
localplann
inspireid
sitename
designatio
update
designat0
notes
link

Neu ddangos data ar fap cyfredol

Math:
Data gofodol
Categori:
Amgylchedd

Adnoddau amgylcheddol, diogelu a chadwraeth. Enghreifftiau: llygredd amgylcheddol, storio a thrin gwastraff, asesu effaith amgylcheddol, monitro risg amgylcheddol, gwarchodfeydd natur, tirwedd

Chwiliwch am fwy o ddata yn y categori hwn.

Dyddiad creu:
30 Medi 2022
Trwydded:
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)

Darllenwch fwy am y drwydded hon

Hawlfraint:

Dim

Geiriau allweddol:
conservation_areas, features
Pwynt cyswllt:
Iaith
Saesneg