Mae'r map Rhagweld Dosbarthiad Tir Amaethyddol ar gyfer Cymru yn seiliedig ar egwyddorion System Categoreiddio Tir Amaethyddol Cymru a Lloegr, y Canllawiau a'r Meini Prawf Diwygiedig ar gyfer Graddio Ansawdd Tir Amaethyddol (MAFF 1988).

Fersiwn 2 y Map Rhagweld Dosbarthiad Tir Amaethyddol yw'r diweddariad sylweddol cyntaf ers ei lansio yn 2017. Mae'r datblygiadau yn canolbwyntio ar ddau faes penodol - cynnwys data manwl ar fathau o bridd os yw ar gael a haen arolwg Dosbarthiad Tir Amaethyddol wedi'i diweddaru.

Am ragor o wybodaeth am Gategorau Tir Amaethyddol, cliciwch yma.

Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall

Darllenwch y drwydded i ddeall amodau defnyddio'r data.

Diweddbwyntiau OWS
Lawrlwytho data gofodol

Lawrlwytho metadata

Mapiau sy'n defnyddio'r data hyn (0)

  • Nid oes yr un map yn defnyddio'r data hyn.

Priodweddau (3)

Enw'r briodwedd Label Disgrifiad
gridcode
predictive
geom
Dangos yn y syllwr mapiau

Neu ddangos data ar fap cyfredol

Math:
Data gofodol
Categori:
Amgylchedd

Adnoddau amgylcheddol, diogelu a chadwraeth. Enghreifftiau: llygredd amgylcheddol, storio a thrin gwastraff, asesu effaith amgylcheddol, monitro risg amgylcheddol, gwarchodfeydd natur, tirwedd

Chwiliwch am fwy o ddata yn y categori hwn.

Dyddiad lleoliad:
20 Rhagfyr 2019
Trwydded:
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)

Darllenwch fwy am y drwydded hon

Hawlfraint:

Dim

Geiriau allweddol:
features, wg_predictive_alc2
Pwynt cyswllt:
Iaith
Saesneg