Mae'r set ddata hon yn darparu hanes y gwaith ar gysylltedd a mapio blaenoriaethol yng Nghymru, ac mae'n darparu sylfaen ar gyfer mapio cysylltedd. Cyfres o haenau mapio yw'r allbwn, a elwir yn rhwydweithiau craidd, ffocal a lleol. Gyda'i gilydd mae'r rhain yn darparu canllaw i gysylltedd cynefin cyflawn ac mae'n gallu cael ei ddadansoddi mewn nifer o ffyrdd i gynorthwyo gwaith bioamrywiaeth a phrosiectau amgylcheddol yn gyffredinol. Mae mapio ar gael ar gyfer coetir llydanddail, gweundir, glaswelltir heb welliant, ffeniau a chorstiroedd, pob un (heblaw am goetir) mewn fersiynau uwchdir ac iseldir.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans AC0000849444. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.

Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall

Darllenwch y drwydded i ddeall amodau defnyddio'r data.

Diweddbwyntiau OWS
Lawrlwytho data gofodol
 • nrw_lowland_core_network_bog

 • nrw_lowland_core_network_fen

 • nrw_lowland_core_network_grass

 • nrw_lowland_core_network_heath

 • nrw_lowland_core_network_wood

 • nrw_lowland_focal_network_bog

 • nrw_lowland_focal_network_fen

 • nrw_lowland_focal_network_grass

 • nrw_lowland_focal_network_heath

 • nrw_lowland_focal_network_wood

 • nrw_lowland_local_network_bog

 • nrw_lowland_local_network_fen

 • nrw_lowland_local_network_grass

 • nrw_lowland_local_network_heath

 • nrw_lowland_local_network_wood

 • nrw_upland_core_network_fen

 • nrw_upland_core_network_bog

 • nrw_upland_core_network_grass

 • nrw_upland_core_network_heath

 • nrw_upland_focal_network_bog

 • nrw_upland_focal_network_fen

 • nrw_upland_focal_network_grass

 • nrw_upland_focal_network_heath

 • nrw_upland_local_network_bog

 • nrw_upland_local_network_fen

 • nrw_upland_local_network_grass

 • nrw_upland_local_network_heath

Lawrlwytho metadata

Mapiau sy'n defnyddio'r data hyn (0)

Dangos yn y syllwr mapiau

Neu ddangos data ar fap cyfredol

Math:
Data gofodol
Categori:
Biota

Fflora a / neu ffawna yn yr amgylchedd naturiol. Enghreifftiau: bywyd gwyllt, llystyfiant, gwyddorau biolegol, ecoleg, anialwch, morfil, gwlyptiroedd, cynefin

Chwiliwch am fwy o ddata yn y categori hwn.

Dyddiad cyhoeddi:
Trwydded:
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)

Darllenwch fwy am y drwydded hon

Hawlfraint:

Dim

Pwynt cyswllt:
Iaith
Saesneg
Darllenwch y metadata llawn