Mae diwygiadau i ganllawiau monitro'r Cydbwyllgor Cadwraeth Natur wedi’i gwneud yn ofynnol i Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) adolygu ei amcanion cadwraeth ar gyfer Ardaloedd Cadwraeth Arbennig sy’n seiliedig ar afonydd yng Nghymru, yn enwedig o ran ffosfforws, lle mae'r targedau wedi'u tynhau'n sylweddol. Crëwyd y data hwn i nodi cydymffurfiaeth â'r targedau ffosfforws diwygiedig ar gyfer Ardaloedd Cadwraeth Arbennig sy’n seiliedig ar afonydd yng Nghymru. Tynnwyd data crynodiad ffosfforws o gronfa ddata ansawdd dŵr CNC am gyfnod o dair blynedd rhwng Ionawr 2017 a Rhagfyr 2019 ar gyfer yr holl bwyntiau sampl o fewn cyrff dŵr yn y naw Ardal Cadwraeth Arbennig a ddynodwyd ar gyfer un neu fwy o nodweddion afon. Datganiad priodoli Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans AC0000849444. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.

Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall

Darllenwch y drwydded i ddeall amodau defnyddio'r data.

Diweddbwyntiau OWS

Data gofodol (2)

Lawrlwytho data gofodol
Lawrlwytho metadata

Mapiau sy'n defnyddio'r data hyn (0)

Dangos yn y syllwr mapiau

Neu ddangos data ar fap cyfredol

Math:
Data gofodol
Categori:
Dyfroedd Mewndirol

Nodweddion dŵr mewndirol, systemau draenio a'u nodweddion. Enghreifftiau: afonydd a rhewlifoedd, llynnoedd halen, cynlluniau defnyddio dŵr, argaeau, cerhyntau, llifogydd, ansawdd dŵr, siartiau hydrograffig

Chwiliwch am fwy o ddata yn y categori hwn.

Dyddiad cyhoeddi:
Trwydded:
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)

Darllenwch fwy am y drwydded hon

Hawlfraint:

Dim

Pwynt cyswllt:
Iaith
Saesneg
Darllenwch y metadata llawn