Mae diwygiadau i ganllawiau monitro'r Cydbwyllgor Cadwraeth Natur wedi’i gwneud yn ofynnol i Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) adolygu ei amcanion cadwraeth ar gyfer Ardaloedd Cadwraeth Arbennig sy’n seiliedig ar afonydd yng Nghymru, yn enwedig o ran ffosfforws, lle mae'r targedau wedi'u tynhau'n sylweddol. Crëwyd y data hwn i nodi cydymffurfiaeth â'r targedau ffosfforws diwygiedig ar gyfer Ardaloedd Cadwraeth Arbennig sy’n seiliedig ar afonydd yng Nghymru. Tynnwyd data crynodiad ffosfforws o gronfa ddata ansawdd dŵr CNC am gyfnod o dair blynedd rhwng Ionawr 2017 a Rhagfyr 2019 ar gyfer yr holl bwyntiau sampl o fewn cyrff dŵr yn y naw Ardal Cadwraeth Arbennig a ddynodwyd ar gyfer un neu fwy o nodweddion afon. Cydnabyddiaeth Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.

Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall

Please refer to the license to understand the conditions of using this data.

OWS endpoints

Data gofodol (2)

Lawrlwytho data gofodol
Lawrlwytho metadata

Mapiau sy'n defnyddio'r data hyn (0)

  • Nid oes yr un map yn defnyddio'r data hyn.

Dangos yn y syllwr mapiau

Neu ddangos data ar fap cyfredol

Math:
Data gofodol
Categori:
Dyfroedd Mewndirol

Nodweddion dŵr mewndirol, systemau draenio a'u nodweddion. Enghreifftiau: afonydd a rhewlifoedd, llynnoedd halen, cynlluniau defnyddio dŵr, argaeau, cerhyntau, llifogydd, ansawdd dŵr, siartiau hydrograffig

Chwiliwch am fwy o ddata yn y categori hwn.

Dyddiad lleoliad:
01 Chwefror 2021
Trwydded:
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)

Darllenwch fwy am y drwydded hon

Hawlfraint:

Dim

Pwynt cyswllt:
Iaith
Saesneg
Darllenwch y metadata llawn