Cynllun amaeth-amgylcheddol sy’n seiliedig ar arwynebedd yw Cynllun Cynefin Cymru ac mae ar gael i bob ffermwr cymwys yng Nghymru.

Amcanion y cynllun yw:

  • Diogelu tir cynefin a oedd o dan Glastir yn 2023 hyd at amser y rhagwelir cyflwyno’r Cynllun Ffermio Cynaliadwy (SFS)
  • Ychwanegu rhagor o dir cynefin, nad yw o dan gynllun rheoli ar hyn o bryd, i fod o dan fesurau tir cynaliadwy cyn ymuno â’r SFS
  • Cynnal y cymorth amgylcheddol ar gyfer tir comin sydd o dan reolaeth Glastir ar hyn o bryd.

Trwy'r dudalen hon gallwch gael mynediad at haenau cynefin a ddefnyddir i nodi tir cynefin cymwys a haenau a ddefnyddir fel rhan o'r broses sgorio a dewis.

Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall

Darllenwch y drwydded i ddeall amodau defnyddio'r data.

Diweddbwyntiau OWS
Dangos yn y syllwr mapiau
Math:
Map
Categori:
Amgylchedd

Adnoddau amgylcheddol, diogelu a chadwraeth. Enghreifftiau: llygredd amgylcheddol, storio a thrin gwastraff, asesu effaith amgylcheddol, monitro risg amgylcheddol, gwarchodfeydd natur, tirwedd

Chwiliwch am fwy o ddata yn y categori hwn.

Dyddiad cyhoeddi:
Trwydded:
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)

Darllenwch fwy am y drwydded hon

Hawlfraint:

Dim

Pwynt cyswllt:
Rhifyn
1
Pwrpas

<p>Cy - The new scheme will enable more farmers to take part and protect habitat land, while also ensuring the important gains made by Glastir are mai…

Iaith
Saesneg
Ansawdd y data
<p>Cy - In development</p>
Darllenwch y metadata llawn